NHNN TP.HCM yêu cầu tăng cường kiểm tra các điểm thu đổi ngoại tệ

Các ngân hàng phải kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các đại lý chi trả ngoại tệ, để bảo đảm các đại lý hoạt động đúng quy định pháp luật và ngăn chặn, xử lý kịp thời sai phạm.
NHNN TP.HCM yêu cầu tăng cường kiểm tra các điểm thu đổi ngoại tệ

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM vừa có văn bản gửi các ngân hàng trên địa bàn yêu cầu tăng cường kiểm tra các điểm thu đổi ngoại tệ, nhằm kiểm soát hoạt động của các đại lý chi trả ngoại tệ, để bảo đảm các đại lý hoạt động đúng quy định pháp luật và ngăn chặn, xử lý kịp thời sai phạm phát sinh.
Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP HCM, việc điều chỉnh biên độ tỉ giá giao ngay từ 3% lên 5% nhằm phù hợp xu hướng khách quan từ các yếu tố tác động của thị trường tài chính quốc tế, đảm bảo quan hệ cung cầu ngoại tệ, để ổn định thị trường và hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế.

Để tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu chính sách tiền tệ: giữ ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế, trong thời gian vừa qua, NHNN đã điều hành hiệu quả chính sách tiền tệ, sử dụng linh hoạt các công cụ chính sách lãi suất, chính sách tỷ giá.

Trong đó, việc điều chỉnh biên độ tỷ giá giao ngay USD/VND từ mức + 3% lên mức + 5%, có hiệu lực kể từ ngày 17/10/2022, nhằm phù hợp xu hướng khách quan từ các yếu tố tác động của thị trường tài chính quốc tế. Đồng thời đảm bảo quan hệ cung cầu ngoại tệ, để ổn định thị trường và hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế. Giải pháp này là hợp lý và phù hợp trong điều kiện hiện nay.

Tuy nhiên, ông Lệnh cho rằng, để phát huy hiệu quả của chính sách và các công cụ điều hành chính sách, ở góc độ quản lý ngoại hối, NHNN TP.HCM yêu cầu các Tổ chức tín dụng (TCTD), Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Các ngân hàng tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt cơ chế chính sách về tiền tệ tín dụng ngân hàng nói chung và các chính sách về quản lý ngoại hối nói riêng của NHNNVN trên địa bàn Thành phố. Đảm bảo hoạt động ngoại hối tuân thủ đúng quy định, thực hiện trách nhiệm nhiệm vụ của TCTD, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài được phép.

Tổ chức tín dụng chấp hành nghiêm các quy định về thanh toán, chuyển tiền xuyên biên giới, vừa đảm bảo đúng quy định, vừa đảm an toàn và hạn chế rủi ro liên quan, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật trong hoạt động thanh toán, chuyển tiền xuyên biên giới.

Trong quá trình này tiếp tục thực hiện tốt việc kinh doanh mua, bán ngoại tệ phù hợp với quy định về quản lý ngoại hối; niêm yết tỷ giá công khai minh bạch và phù hợp với biên độ tỷ giá giao ngay USD/VND.

Các ngân hàng thực hiện trách nhiệm theo quy định của Thống đốc NHNN đối với tổ chức ủy quyền cho tổ chức làm đại lý thu đổi ngoại tệ; chi, trả ngoại tệ tạiQuyết định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008 của Thống đốc NHNN ban hành Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ, Thông tư số 34/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của NHNN hướng dẫn về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệvà các quy định khác có liên quan của pháp luật.

Đồng thời, làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các đại lý chi, trả ngoại tệ; thu đổi ngoại tệ, để đảm bảo các đại lý hoạt động hiệu quả, đúng quy định pháp luật và ngăn chặn, xử lý kịp thời sai phạm phát sinh trong hoạt động này.

Ngân hàng phải thường xuyên thông tin, tuyên truyền và phổ biến chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp, khách hàng và các đại lý của TCTD nắm bắt chính sách, các quy định của NHNN về hoạt động ngoại hối nhằm hạn chế vi phạm trong lĩnh vực này, hạn chế phát sinh liên quan đến xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối.

Có thể bạn quan tâm