Những quy định mới về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực từ 10/8 doanh nghiệp cần biết

Từ 10/8/2022 sẽ tiến hành tạm dừng thực hiện thủ tục hải quan tại các kho chưa có thiết bị đo bồn bể tự động, chưa kết nối với cơ quan hải quan.

Tổng cục Hải quan thông tin, để đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan, chống gian lận thương mại đối với mặt hàng xăng dầu xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2020/NĐ-CP (đã có hiệu lực kể từ ngày 10/8/2020).

Trong đó quy định các kho xăng dầu (khu vực lưu giữ xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất) phải lắp đặt thiết bị đo mức bồn, bể tự động kết nối trực tuyến số lượng xăng dầu xuất, nhập, tồn kho với cơ quan hải quan.

Quảng cáo

Thời hạn để thực hiện các quy định là 2 năm kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành. Do đó, Tổng cục Hải quan thông báo, đến ngày 10/8 sắp tới, các kho xăng dầu có hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất đều phải đáp ứng quy định nêu trên. Kể từ ngày Nghị định có hiệu lực, Tổng cục Hải quan đã ban hành nhiều văn bản phổ biến đến từng doanh nghiệp về quy định và thời hạn lắp đặt thiết bị này.

Chính vì thế, đến ngày 10/8/2022, Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành tạm dừng thực hiện thủ tục hải quan tại các kho chưa có thiết bị đo bồn bể tự động, chưa kết nối với cơ quan hải quan, không xác nhận lượng xăng dầu tái xuất và tiến hành thu thuế xăng dầu tạm nhập cho đến khi các doanh nghiệp lắp đặt trang thiết bị đo mức bồn, bể tự động và kết nối với cơ quan hải quan đáp ứng điều kiện theo quy định của Nghị định số 67/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Theo báo cáo kinh tế-xã hội quý III và 9 tháng năm 2022 của Tổng cục Thống kê, GDP 9 tháng năm 2022 tăng 8,83% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong giai đoạn 2011 – 2022.

Thứ năm, 29/09/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia