Phân bón Bình Điền dự chi hơn 85 tỷ đồng để chia cổ tức 2023

Phân bón Bình Điền đặt mục tiêu hoạt động kinh doanh năm 2023 với doanh thu và lợi nhuận trước thuế mong muốn lần lượt là 7.476,5 tỷ đồng và 220 tỷ đồng, đồng thời sẽ dự kiến chi cổ tức ở mức 15%...
Bình Điền
Năm 2023, Phân bón Bình Điền dự kiến sẽ chia cổ tức ở mức 15% (1.500 đồng/cổ phần) cho cổ đông

Sáng 28/4, Công ty CP Phân bón Bình Điền (Mã chứng khoán: BFC) tổ chức Đại hội Cổ đông thường niêm 2023 để thông qua nhiều tờ trình, kế hoạch của năm, trong đó, Phân bón Bình Điền đặt ra mục tiêu kinh doanh thận trọng trong 2023 giảm cả mục tiêu doanh thu và lợi nhuận.

Theo Hội đồng Quản trị Phân bón Bình Điền, năm 2022, tình hình kinh tế nói chung và ngành sản xuất kinh doanh phân bón nói riêng gặp nhiều khó khăn thách thức.

Cụ thể, theo báo cáo của Hội đồng Quản trị Phân bón Bình Điền, năm 2022 sản lượng sản xuất đạt 520.671 tấn, (86,4%) so với kế hoạch năm 2022 và sản lượng tiêu thụ cũng chỉ đạt 510.040 tấn (84,6%) so với kế hoạch.

Tuy nhiên, tổng doanh thu hợp nhất thực hiện trong năm 2022 khá khả quan khi đạt 8.721 tỷ đồng (135,7%) so với kế hoạch. Kéo theo lợi nhuận trước thuế hợp nhất cũng đạt 234 tỷ đồng, tương đương 117,2%, so với kế hoạch năm. Trong đó, lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng Công ty mẹ đạt 155 tỷ đồng.

Lý giải cho vấn đề này, Phân bón Bình Điền cho biết, mặc dù tình hình bất ổn gây những ảnh hưởng không nhỏ lên sản xuất và tiêu thụ, nhưng cũng làm tăng giá thành của sản phẩm, dẫn đến doanh thu tăng.

Về mục tiêu kế hoạch 2023, Phân bón Bình Điền cho hay, dự báo tình hình quốc tế và trong nước còn nhiều yếu tố bất lợi, giá cả nông sản, phân bón không ổn định, thời tiết diễn biến phức tạp.

Cùng với đó, bảo hộ mậu dịch, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, đặc biệt là ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga - Ukraine. Bên cạnh đó, việc Trung Quốc mở cửa thị trường đã và đang ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón trong nước.

Bình Điền
Phân bón Bình Điền xác định năm 2023 tình hình vẫn còn nhiều khó khăn và biến động

Về kế hoạch kinh doanh 2023, Phân bón Bình Điền chỉ đưa ra các chỉ tiêu ở mức thận trọng và có phần giảm hơn so với năm 2022.

Cụ thể, về sản lượng sản xuất dự kiến 585.570 tấn, tăng 12,5% so với năm 2022 và sản lượng tiêu thụ được kỳ vọng sẽ là 100% sản lượng sản xuất ra, và nếu điều này diễn ra theo kế hoạch sản lượng này sẽ vượt năm 2022 vào khoảng hơn 75.000 tấn.

Nhưng, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trong năm 2023, Phân Bón Bình Điền có phần thận trọng hơn khi chỉ đề ra mục tiêu tổng doanh thu vào khoảng 7.477 tỷ đồng, tức giảm khoảng 14% so với thực hiện năm 2022. Cùng với đó, lợi nhuận trước thuế dự kiến sẽ đạt được của doanh nghiệp cũng chỉ ở mức 220 tỷ đồng, tương đương giảm khoảng 6% so với năm 2022.

Cũng tại Đại hội, Hội đồng Quản trị Phân bón Bình Điền cho biết, dự kiến năm 2023 doanh nghiệp này sẽ thực hiện việc chia cổ tức ở mức 15% (1.500 đồng/cổ phần) cho cổ đông.

Với vốn điều lệ hiện tại ở mức gần 571,7 tỷ đồng, Phân bón Bình Điền được chia thành 57.167.993 cổ phần. Nếu thực hiện đúng kế hoạch, năm 2023 doanh nghiệp này sẽ phải chi khoảng 85,8 tỷ đồng.

Liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Từ năm 2016 đến 2022, Phân bón Bình Điền đã liên tục chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông ở mức từ 1.200 đồng đến 3.500 đồng/cổ phần.
Gần đây nhất, Phân bón Bình Điền đa thực hiện chia cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông ở mức 600 đồng/cổ phần.

Có thể bạn quan tâm