Quảng Nam chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Khu kinh tế mở Chu Lai

Quảng Nam chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Khu kinh tế mở Chu Lai

Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam vừa ký kết luận thanh tra số 08/KL-TTT về công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) từ năm 2013-2017 tại Ban quản lý Khu kinh tế mở Ch

Theo kết luận thanh tra, việc quản lý và sử dụng chi phí quản lý dự án (DA) và việc chấp hành luật Kế toán và các chế độ, chính sách quản lý kinh tế, quản lý tài chính có nhiều khoản chi phí thanh toán không phù hợp, chứng từ thanh toán không hợp lý, hợp lệ. Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (gọi tắt là BQL KKTM Chu Lai) không thực hiện nghĩa vụ NSNN theo quy định từ nguồn thu bán hồ sơ mời thầu, chưa thực hiện kê khai và nộp thuế tài nguyên môi trường và phí bảo vệ môi trường từ việc bán cát tận thu.

Về công tác tư vấn giám sát thi công, các đơn vị tư vấn giám sát thi công không chặt chẽ, dẫn đến đơn vị thi công không đúng theo thiết kế được duyệt, xác nhận khối lượng XDCB hoàn thành vượt và không đúng so với hối lượng thực tế thi công đã tạo kẻ hở cho đơn vị thi công thanh toán vượt khối lượng so với thực tế thi công.

Công tác thi công của đơn vị nhận thầu xây lắp cũng bị chỉ ra không đúng thiết kế được duyệt. Lập khối lượng nghiệm thu, thanh toán quyết toán XDCB hoàn thành vưọt so với khối lượng thực tế thi công và các nội dung sai phạm liên quan đến nghiệm thu rà phá bom mìn, vật nổ với tổng số tiền sai phạm gần 18,5 tỷ đồng.

Quảng cáo

Qua thanh tra tại bảy công trình BQL KKTM Chu Lai làm chủ đầu tư, thanh tra tỉnh Quảng Nam xác định có hai công trình thuộc Dự án Phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn huyện Núi Thành và TP Tam Kỳ (Quảng Nam) có sai phạm lớn về chất luợng công trình. Khối lượng nghiệm thu, khối lượng thanh toán, công trình chậm tiến độ, chậm đưa vào sử dụng…

Các dự án Phòng chống lụt bão, đuờng cứu hộ, cứu nạn huyện Núi Thành và TP. Tam Kỳ đã bộc lộ nhiều bất cập, lãng phí chi phí đầu tư.

Riêng đối với việc đầu tư hạng mục đường công vụ thuộc Dự án Phòng chống lụt bão TP Tam Kỳ nhằm sử dụng phục vụ chuyên chở vật tư, máy móc đế thi công các hạng mục của tuyển đường chính thuộc Dự án, qua thanh tra cho thấy việc đầu tư xây dựng là không cần thiết và gây lãng phí ngân sách Nhà nước, hiện nay công trình thi công dở dang, đã dừng thi công và bỏ hoang…

Công tác tổ chức bán đấu giá cát tại DA Phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn huyện Thăng Bình, Núi Thành và TP Tam Kỳ có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước, cố ý làm trái quy định nhà nước, không thực hiện theo các văn bản tham gia của các cơ quan chuyên ngành trong quá trình xác định khối lượng, chủng loại cát và tổ chức đấu giá bán cát tận thu tại DA này.

>> Đến năm 2025, tầm nhìn 2035 Quảng Nam sẽ có 92 cụm công nghiệp

Có thể bạn quan tâm

Bộ Giao thông Vận tải có công điện về việc kiểm tra, xử lý vướng mắc trong tổ chức giao thông, tạo thuận lợi cho công tác vận chuyển hàng hóa của người dân.

Thứ bảy, 25/09/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia