Quảng Ngãi lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Quảng Ngãi lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Ông Nguyễn Đức Trung - quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo quyết định số 877/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký, ông Nguyễn Đức Trung - quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Phó chủ tịch Hội đồng là ông Đỗ Sáu - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Thư ký Hội đồng: Ông Trương Đình Tửu - Phó trưởng phòng Quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường.

Các thành viên Hội đồng gồm: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng ban quản lý Kinh tế mở Dung Quất; ông Lê Nhân - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; ông Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; ông Nguyễn Văn Trọng - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và các thành viên khác.

Quảng cáo

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ: Thẩm định các nội dung trong Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030 và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định của Luật Đất đai. Lập báo cáo kết quả thẩm định, dự thảo quyết định phê duyệt trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Hội đồng thẩm định được sử dụng khuôn dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời gian thực hiện nhiệm vụ. Hội đồng sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quảng Ngãi cũng ban hành Danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025.

Trên cơ sở Danh mục dự án được ban hành kèm theo Quyết định này, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương liên quan xây dựng tài liệu thông tin về các dự án, triển khai các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi; tiếp tục rà soát, lựa chọn các công trình, dự án để tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung vào Danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025.

Yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, UBND các huyện: Tư Nghĩa, Lý Sơn, Trà Bồng, thị xã Đức Phổ, thành phố Quảng Ngãi và cơ quan, đơn vị liên quan: Căn cứ Danh mục dự án ban hành tại Quyết định này, có trách nhiệm khẩn trương rà soát tham mưu cấp có thẩm quyền cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch chung Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở địa phương theo đúng quy định.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Novaland vừa ra thông báo vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua danh sách ứng viên được cổ đông đề cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm 2 thành viên từng là lãnh đạo cấp cao của Gelex...

Thứ sáu, 24/03/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia