Sẽ trình Luật Đất đai (sửa đổi) lên Quốc hội trước ngày 25/4

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Quyết định số 120/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch thực hiện tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)...

Cụ thể, kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo kế hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được tiếp thu, hoàn thiện báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 05/4/2023.

Bộ sẽ tham mưu cho Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi), báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ V trước ngày 25/4/2023.

Luật Đất đai (sửa đổi)
Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Dự kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các ban, ngành, tổ chức lấy ý kiến của nhân dân theo nhiều hình thức.

Quảng cáo

Thứ nhất, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lấy ý kiến trong khoảng thời gian từ ngày 20 - 23/2/2023.

Thứ hai, phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lấy ý kiến từ 1 - 3/3/2023.

Thứ ba, phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức lấy ý kiến từ 3 - 5/3/2023.

Thứ tư, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo yêu cầu của các cơ quan chủ trì.

Thứ năm, tổ chức hội thảo lấy ý các doanh nghiệp, liên hiêp hội, chuyên gia, nhà khoa học tại TP.HCM trong khoảng 10 - 15/3/2023.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức các Đoàn công tác đôn đốc việc lấy ý kiến nhân dân ở khu vực như Trung du và miền núi phía Bắc tại Hòa Bình và Lạng Sơn; khu vực Đồng bằng Sông Hồng tại Thái Bình; Vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung tại Nghệ An và Đà Nẵng; vùng Tây Nguyên tại Gia Lai; vùng Đông Nam Bộ tổ chức tại Bà Rịa - Vũng Tàu; vùng Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tại thành phố Cần Thơ.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Novaland vừa ra thông báo vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua danh sách ứng viên được cổ đông đề cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm 2 thành viên từng là lãnh đạo cấp cao của Gelex...

Thứ sáu, 24/03/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia