Shinhan Bank lần đầu tiên phát hành trái phiếu tại thị trường Việt Nam

Ngân hàng Shinhan Việt Nam đã phát hành thành công trái phiếu với tổng giá trị 2.800 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, dành cho các nhà đầu tư tổ chức. Đây là lần đầu tiên Ngân hàng Shinhan Việt Nam phát hành trái phiếu tại thị trường Việt Nam.
Shinhan Bank lần đầu tiên phát hành trái phiếu tại thị trường Việt Nam

Ngày 12/5, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhan Bank) đã phát hành thành công trái phiếu với tổng giá trị 2.800 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, dành cho các nhà đầu tư tổ chức. Đây là lần đầu tiên Shinhan Bank phát hành trái phiếu tại thị trường Việt Nam.

Ông Kang GewWon – CEO của Ngân hàng Shinhan Bank, cho biết: “Đợt phát hành trái phiếu này khằng định sự gắn kết lâu dài của Shinhan Bank với Việt Nam. Số tiền từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được Shinhan Bank sử dụng vào mục đích phát triển hoạt động tín dụng của ngân hàng, đa dạng hóa nguồn vốn, phục vụ mục tiêu hoạt động kinh doanh và phát triển bền vững của ngân hàng tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới”.

Ngân hàng Shinhan Việt Nam cũng đã chính thức công bố triển khai áp dụng các tỷ lệ dự trữ thanh khoản (LCR) và tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR) trong quản lý rủi ro thanh khoản theo chuẩn mực Basel III từ ngày 20/4/2022. 

Đồng thời, ngày 28/4 vừa qua, Ngân hàng Shinhan Việt Nam được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Standard & Poor’s giữ nguyên đánh giá xếp hạng tín nhiệm ở mức BB và triển vọng phát triển “Tích cực” và tiếp tục là một trong những tổ chức tín dụng đạt tín nhiệm cao nhất ngang với mức xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam do tổ chức này đánh giá.

Ngân hàng Shinhan Việt Nam là ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc – thành viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group - SFG). 

Có thể bạn quan tâm