Sóc Trăng chỉ đạo tăng cường kiểm soát hoạt động môi giới bất động sản

Thời gian gần đây, Sóc Trăng xuất hiện tình trạng một số nhà đầu tư, doanh nghiệp, người môi giới bất động sản lợi dụng các thông tin về quy hoạch, việc triển khai các dự án đầu tư hạ tầng giao thông để đưa ra những thông tin không đúng sự thật.
Sóc Trăng chỉ đạo tăng cường kiểm soát hoạt động môi giới bất động sản

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, đã ban hành văn bản về việc tăng cường kiểm soát hoạt động môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra các tổ chức, cơ sở, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động môi giới bất động sản trên địa bàn, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, xử lý kịp thời các vi phạm theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 9/2022.

Thời gian gần đây, ở Sóc Trăng xuất hiện tình trạng một số nhà đầu tư, doanh nghiệp, người môi giới bất động sản lợi dụng các thông tin về quy hoạch, việc triển khai các dự án đầu tư hạ tầng giao thông để đưa ra những thông tin không đúng sự thật nhằm lôi kéo người dân tham gia theo tâm lý đám đông vào các giao dịch bất động sản, gây nhiễu loạn thông tin nhằm đẩy giá bất động sản lên cao để trục lợi.

Tình trạng này không chỉ làm cho nhiều người mua nhầm tài sản không đúng với mục đích cũng như bị “hố” giá, còn gây nhiễu loạn thông tin đẩy giá bất động sản lên cao để trục lợi bất chính.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng trên và tăng cường thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định và lành mạnh, UBND tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo các sở ngành, công an tỉnh, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động môi giới bất động sản trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm