Sudico đổi tên thành SJ Group, đặt mục tiêu lãi 350 tỷ trong năm 2024

Sau khi đổi tên, SJ Group tập trung vào 2 lĩnh vực kinh doanh chính là phát triển đầu tư các khu đô thị xanh thông minh và khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Sudico đổi tên thành SJ Group, đặt mục tiêu lãi 350 tỷ trong năm 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) đã công bố đổi tên thành Công ty Cổ phần SJ Group. Kế hoạch đổi tên này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Cụ thể, ngày 5/4/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà ra quyết định thay đổi tên công ty, giao Tổng giám đốc công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất quá trình đổi tên. Tên gọi mới SJ Group chính thức được Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt vào ngày 11/4/2024. Sau khi đổi tên, công ty này có tên tiếng Anh là SJ Group Joint stock company, tên viết tắt: SJ Group.

Tên gọi SJ Group nằm trong kế hoạch tái định vị thương hiệu, xây dựng thương hiệu mới với 2 điểm nhận diện nổi bật: Thứ nhất, SJ Group đặt mục tiêu đem tới sản phẩm bất động sản "thông minh", vươn tầm quốc tế; Thứ hai, SJ Group gắn thương hiệu với các công trình "xanh", hướng đến kiến tạo các sản phẩm bất động sản thân thiện với môi trường, giảm phát thải, ưu tiên sử dụng năng lượng tái tạo.

Về chiến lược phát triển sản phẩm trung và dài hạn sau khi đổi tên, SJ Group tập trung vào 2 lĩnh vực kinh doanh chính: Phát triển đầu tư các khu đô thị xanh thông minh; phát triển đầu tư khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng.

Hiện nay, ông Đỗ Văn Bình đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông ĐỖ Trọng Quỳnh là Tổng Giám đốc doanh nghiệp này.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2024 với tổng doanh thu hợp nhất 858 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 350 tỷ đồng, lần lượt tăng 60% và 38% so với năm 2023. Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến từ 10-15%.

Về công tác đầu tư, tổng mức đầu tư các dự án của SJ Group năm 2024 dự kiến là 1.421 tỷ đồng. Trong đó, ba dự án được xác định là dự án đầu tư trọng điểm gồm dự án Nam An Khánh gần 425 tỷ đồng, dự án Thịnh Lang - Hòa Bình hơn 371 tỷ đồng và dự án Văn La gần 297 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần SJ Group tiền thân là công ty con của Tổng Công ty Sông Đà thành lập năm 2001. Vào tháng 4/2022, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả phiên đấu giá 41.745.862 cổ phiếu SJS của Sudico. Giá đấu thành công bình quân là 102.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền mà Sông Đà thu về khi hoàn tất thoái vốn tại Sudico là 4.258 tỷ đồng.

Số cổ phiếu SJS mà Sông Đà thoái thành công là 41.745.862 cổ phiếu, chiếm 36,65% vốn tại Sudico. Như vậy, Sông Đà chính thức không còn là cổ đông tại Sudico vào tháng 4/2022.

Về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, doanh thu của SJ Group đạt 372 tỷ đồng, tăng nhẹ 44 tỷ đồng so với năm ngoái. Còn lợi nhuận sau thuế đạt 202 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của SJ Group đạt 7.916 tỷ đồng, tăng mạnh so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản dài hạn là 3.313 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn là 4.603 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số tài sản ngắn hạn đó, hàng tồn kho chiếm 4.109 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của doanh nghiệp này là 5.215 tỷ đồng. Còn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đang ở mức 2.701 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh năm 2023 của Sudico âm 791 tỷ đồng, cùng với đó, dòng tiền đầu tư cũng âm 38 tỷ đồng. Ngược lại dòng tiền hoạt động tài chính của công ty dương 847 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm