Tạm dừng điều chỉnh quy hoạch hơn 1.560 ha tại Cam Lâm

Tạm dừng điều chỉnh quy hoạch hơn 1.560 ha tại Cam Lâm

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi UBND tỉnh kiến nghị tạm dừng điều chỉnh đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu 5, 6, 7 và một phần khu 3 thuộc Khu du lịch (KDL) Bắc bán đảo Cam Ranh.

Khu đô thị mới Cam Lâm (Khánh Hòa).

Cụ thể, Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (phía Tây đường Nguyễn Tất Thành) được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 17/12/2020.

Tuy nhiên, ngày 28/01/2022, Bộ Chính trị có Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được ban hành.

Ngày 21/3/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, trong đó có nêu: “Lập mới và điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị phù hợp với Nghị quyết số 09-NQ/TW nhằm điều chỉnh không gian đô thị hợp lý, gắn với phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, miền, địa phương. Trong đó, huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế...".

Quảng cáo

Hiện Sở Xây dựng Khánh Hòa được giao chủ trì thực hiện và yêu cầu bám sát định hướng Nghị quyết 09 và Nghị quyết 42.

Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm khi được phê duyệt sẽ thay thế toàn bộ nội dung thuộc địa giới hành chính huyện Cam Lâm (trừ phần diện tích khu 7 thuộc thành phố Cam Ranh) tại đồ án điều chỉnh quy hoạch chung khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh năm 2020.

Nếu tiếp tục triển khai các đồ án quy hoạch phân khu (khu 3, 5, 6, 7) có thể gây trùng lặp và dẫn đến chồng chéo với phân khu một thuộc đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm.

Ngoài ra, các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu phía tây đường Nguyễn Tất Thành đến nay không còn phù hợp với định hướng phát triển của Nghị quyết số 09-NQ/TW, Nghị quyết số 42/NQ-CP.

Do đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất chủ trương tạm dừng triển khai các đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu 5, 6, 7 và một phần khu 3 (thuộc khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh). Và, việc tiếp tục triển khai hoặc chấm dứt các đồ án quy hoạch phân khu sẽ được xem xét sau khi đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm được Thủ tướng phê duyệt.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thường trực HĐND TP. Hà Nội vừa thống nhất tạm cấp gần 128 tỷ đồng từ ngân sách để các quận, huyện kiểm định chung cư cũ.

Thứ hai, 03/10/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia