Tập đoàn Alibaba: Mục tiêu giảm 1,5 tỷ tấn khí các-bon vào năm 2035

Tập đoàn Alibaba đã tuyên bố cam kết hướng đến mục tiêu trung hoà các-bon trong các hoạt động của Tập đoàn vào năm 2030 và một sáng kiến tiên phong nhằm giảm thiểu 1,5 tỷ tấn khí các-bon trong hệ sinh thái kinh doanh của Alibaba vào năm 2035.

Thông tin chi tiết về các mục tiêu của cam kết, bao gồm những suy nghĩ và định nghĩa về khái niệm mới Phạm vi 3+, được chia sẻ trong Báo cáo hành động đầu tiên của Alibaba. Alibaba đặt mục tiêu đưa ra báo cáo hàng năm với tiến độ được chứng thực bởi các kiểm toán viên được công nhận.

Theo ông Daniel Zhang, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Alibaba, tập đoàn này mong muốn trở thành nguồn động lực mang đến sự thay đổi tích cực và sáng tạo trong xã hội. Chiến lược môi trường, xã hội và quản trị (ESG) của Alibaba dựa trên sứ mệnh trở thành một công ty tốt tồn tại trong 102 năm và đó là nền tảng quan trọng cho sự phát triển trong tương lai của Alibaba.

Tập đoàn Alibaba hướng tới mục tiêu giảm 1,5 tỷ tấn khí các-bon vào năm 2035.

 

“Với mục tiêu giảm 1,5 tỷ tấn khí các-bon vào năm 2035 và là nhà điều hành nền tảng, chúng tôi sẽ tận dụng ảnh hưởng của mình để vận động và thay đổi hành vi người tiêu dùng, thương gia và đối tác ở Trung Quốc cũng như trên toàn thế giới”, ông Daniel Zhang nói.

Lộ trình trung hoà các-bon

Sử dụng mức các-bon năm 2020 làm cơ sở, Tập đoàn Alibaba cam kết trung tính các-bon đối với lượng khí thải trong Phạm vi 1 và 2 vào năm 2030, và đặt mục tiêu giảm 50% cường độ các-bon trong Phạm vi 3 vào năm 2030. Alibaba Cloud sẽ chịu trách nhiệm về mục tiêu Phạm vi 3+, nhằm hướng tới mức độ trung tính các-bon vào năm 2030 trong cả ba phạm vi.

Tập đoàn Alibaba cam kết tham gia sáng kiến mục tiêu dựa trên khoa học (SBTi) và điều chỉnh các biện pháp cũng như chiến lược khử các-bon của Tập đoàn theo cam kết “Tham vọng kinh doanh ở 1,5°C”, một mục tiêu quan trọng nhằm tránh các tác động thảm khốc của biến đổi khí hậu như đã được vạch ra vào Hiệp định Paris năm 2015.

Alibaba sẽ áp dụng cách tiếp cận có hệ thống và dựa trên khoa học để lập kế hoạch và quản lý các sáng kiến khử các-bon, bao gồm tận dụng các công nghệ tiên tiến, hiệu quả và tiết kiệm năng lượng để giảm phát thải; tích cực chuyển đổi cơ cấu năng lượng bằng cách sử dụng luỹ tiến các nguồn năng lượng tái tạo, thăm dò các sáng kiến loại bỏ các-bon. Theo nguyên tắc chung, Tập đoàn ưu tiên giảm thiểu các-bon hơn loại bỏ và loại bỏ bù đắp.

Quảng cáo

Tiên phong với khái niệm "Phạm vi 3+"

Ngoài ra, với tư cách là một công ty nền tảng hàng đầu thế giới, Alibaba cam kết tiên phong trong việc thực thi khái niệm “Phạm vi 3+”, bao gồm giảm thiểu khí thải được tạo ra bởi lượng lớn người tham gia hệ sinh thái Tập đoàn, vốn đang nằm ngoài Phạm vi 1, 2 và 3. Alibaba khởi xướng dự án “1,5 tỷ tấn cho 1,5 độ C”, cam kết giảm thiểu 1,5 tỷ tấn các-bon trong hệ sinh thái của mình vào năm 2035.

“Chúng tôi tin rằng việc sử dụng các nền tảng kỹ thuật số có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng tầm mô hình kinh tế vòng tròn các-bon thấp, từ đó góp phần đạt được mục tiêu 1,5 độ C của Hiệp định Paris” - Tiến sĩ Chen Long, Phó Chủ tịch Tập đoàn Alibaba và Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo Phát triển Bền vững của Alibaba cho biết.

Alibaba sẽ tiếp tục cải thiện việc đo lường và thống kê số liệu giảm thiểu khí các-bon của mình trong Phạm vi 3+ bằng cách hợp tác với các tổ chức chuyên gia hàng đầu trên toàn thế giới.

Thành lập cơ quan quản lý ESG chuyên dụng

Alibaba cũng cho ra mắt cơ quan quản lý ESG ba cấp độ mới để giám sát, kích hoạt và hỗ trợ hướng đến các mục tiêu về tính trung tính các-bon cũng như các mục tiêu ESG rộng hơn. Cơ quan quản lý ESG chuyên dụng bao gồm:

Một ủy ban phát triển bền vững cấp hội đồng quản trị do ông Jerry Yang, Giám đốc độc lập làm chủ tịch. Các thành viên hội đồng quản trị khác bao gồm ông Walter Teh Ming Kwauk, ông Joe Tsai và bà Maggie Wu.

Một ban chỉ đạo phát triển bền vững chịu trách nhiệm lập kế hoạch chiến lược, thiết lập mục tiêu và quản lý.

Một nhóm hành động liên doanh của ESG bao gồm các đại diện từ mỗi đơn vị kinh doanh chịu trách nhiệm điều phối và thực hiện.

Ngoài ra, Alibaba đặt mục tiêu cải thiện cơ chế báo cáo và công bố thông tin, dữ liệu. Bắt đầu từ năm 2022, Alibaba sẽ hướng đến việc phát hành báo cáo ESG với các thông tin cụ thể hàng năm. Tất cả các báo cáo sẽ tuân theo các thước đo uy tín nhất được quy định trong các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, và được xác nhận bởi các kiểm toán viên được công nhận.

Lộ trình của Tập đoàn Alibaba cũng nhằm hướng tới ủng hộ cam kết của Chính phủ các nước tại Hội nghị COP26 về mục tiêu “Net Zero” vào năm 2050.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia