Tập đoàn Cao su lại chi hơn 1.600 tỷ đồng tiền mặt thanh toán cổ tức năm 2021

GVR dự chi 1.640 tỷ đồng để thanh toán cổ tức 2021, ngày thực hiện là 27/10.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) công bố ngày 13/10 tới đây sẽ chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền năm 2021 cho cổ đông.

Tỷ lệ thực hiện 4,1%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 410 đồng. Với 4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, GVR dự chi 1.640 tỷ đồng để thanh toán cổ tức 2021. Ngày thực hiện là 27/10.

Mới đây, GVR công bố ước tính kết quả kinh doanh 9 tháng với doanh thu 18.397 tỷ đồng và lợi nhuận 4.408 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và 4% so với cùng kỳ năm trước.

Năm nay, GVR đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận hợp nhất lần lượt là 29.707 tỷ đồng và 5.340 tỷ đồng. Như vậy hết 3 quý, Công ty đã thực hiện được 62% chỉ tiêu doanh thu và 83% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Theo lãnh đạo GVR, giá dầu, lạm phát tăng cao, tạo ra những thách thức, cho kinh tế thế giới và ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Đồng thời, các tố như thời tiết, khí hậu diễn biến cực đoan, bệnh hại trên cây cao su, cơ chế chính sách chưa đồng bộ, lao động thiếu ổn định, chi phí sản xuất tăng, yếu tố đầu vào nghẽn... cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của GVR.

Có thể bạn quan tâm