Tháng 3/2023, lãi suất huy động của OCB giảm 0,5% ở nhiều kỳ hạn

Ngân hàng OCB đã cập nhật biểu lãi suất huy động vốn tháng 3/2023 với nhiều điều chỉnh mới. Hiện, lãi suất tiền gửi thông thường có kỳ hạn 1 - 36 tháng dao động trong khoảng 5,7 - 9%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ…
Tháng 3/2023, lãi suất huy động của OCB giảm 0,5% ở nhiều kỳ hạn

Theo khảo sát ngày 2/3, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) đã phát hành biểu lãi suất tiền gửi trong khoảng 5,7 - 9%/năm dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm trong kỳ hạn từ 1 - 36 tháng, phương thức lĩnh lãi cuối kỳ. Biểu lãi suất cho thấy, ngân hàng OCB đã giảm 0,5%/năm ở một số kỳ hạn từ 6 – 12 tháng.

Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng được niêm yết lãi suất lần lượt là 5,7%/năm và 5,8%/năm, không đổi so với tháng trước. Đối với trường hợp gửi tiền tại kỳ hạn 3 - 5 tháng, khách hàng sẽ được nhận cùng mức lãi suất là 5,9%/năm.

Hiện, 7,7%/năm là mức lãi suất tiết kiệm được triển khai cho tiền gửi có kỳ hạn 6 – 8 tháng sau khi giảm 0,5 điểm phần trăm so với tháng trước.

Tương tự, lãi suất ngân hàng OCB được điều chỉnh giảm 0,5 điểm phần trăm xuống mức 7,9%/năm tại các kỳ hạn từ 9 - 11 tháng.

Khoản tiền gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 12 phổ biến, lãi suất cũng giảm từ 8,9%/năm xuống còn 8,4%/năm. Khách hàng gửi tiền tại kỳ hạn 13 tháng và 15 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất là 8,9%/năm.

Còn tại các kỳ hạn dài hơn từ 18 - 36 tháng, lãi suất ngân hàng Phương Đông duy trì niêm yết ở mức 9%/năm, cao nhất trong các kỳ hạn đối với phương thức lĩnh lãi này.

Trường hợp khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn ngắn từ 1 - 3 tuần được áp dụng lãi suất là 1%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất ngân hàng được áp dụng cho tiền gửi không kỳ hạn là 0,4%/năm, giảm 0,5 điểm phần trăm so với tháng trước.

Ngân hàng OCB đã cập nhật biểu lãi suất huy động vốn tháng 3/2023 với nhiều điều chỉnh mới. Hiện, lãi suất tiền gửi thông thường có kỳ hạn 1 - 36 tháng dao động trong khoảng 5,7 - 9%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.
Nguồn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB)

Bên cạnh đó, ngân hàng Phương Đông cũng triển khai các phương thức lĩnh lãi linh hoạt khác như: Trả lãi đầu kỳ (5,67% - 8,11%/năm), trả lãi hàng tháng (5,78% - 8,52%/năm), trả lãi hàng quý (7,62% - 8,53%/năm) và trả lãi định kỳ 6 tháng (8,12% - 8,62%/năm).

Biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại ngân hàng OCB trong tháng này cũng được điều chỉnh giảm 0,5 điểm phần trăm ở một vài kỳ hạn. Phạm vi lãi suất đang được triển khai trong khoảng từ 5,8%/năm đến 9,3%/năm, nhận lãi vào cuối kỳ.

Khách hàng gửi tiết kiệm online sẽ được hưởng lãi suất cao hơn so với tại quầy tại tất cả các kỳ hạn từ 1 - 36 tháng.

Có thể bạn quan tâm