Thặng dư thương mại Việt Nam tăng hơn 3 lần so với năm trước

Trị giá xuất khẩu hàng hóa cả nước trong 10 tháng năm 2018 đạt 202,03 tỷ USD; nhập khẩu đạt 194,82 tỷ USD. Như vậy, thặng dư thương mại hàng hóa cả nước đã lên đến hơn 7,2 tỷ USD, cao hơn nhiều so với
Thặng dư thương mại Việt Nam tăng hơn 3 lần so với năm trước

Từ năm 2008 trở về trước, thương mại nước ta luôn luôn ở trong tình trạng thâm hụt do nhập khẩu vượt xuất khẩu. Tín hiệu đáng mừng là trong những năm trở lại đây, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực. Mức thâm hụt thương mại đã giảm dần qua các năm và chuyển sang trạng thái thặng dư trong những năm gần đây.

Các số liệu thống kê cho thấy, năm 2008 thâm hụt thương mại cả nước ở mức cao nhất lên đến 18,03 tỷ USD, tương đương với 28,8% trị giá xuất khẩu hàng hóa cả nước; năm 2009, 2010 nhập siêu vẫn lên tới gần 13 tỷ USD.

Cùng với sự tăng trưởng cao của xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu của khu vực các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), cán cân thương mại hàng hóa đã có chuyển biến.

Từ năm 2012 cán cân thương mại chuyển sang trạng thái thặng dư nhẹ. Trong 5 năm (2013-2017), cán cân thương mại chỉ thâm hụt vào năm 2015, còn lại đều ở trạng thái thặng dư. Đặc biệt trong 10 tháng đầu năm nay, con số xuất siêu rất ấn tượng với 7,2 tỷ USD, vượt xa mức xuất siêu kỷ lục trong năm 2018.

Thặng dư thương mại của Việt Nam có sự đóng góp lớn của khu vực doanh nghiệp FDI. Với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao, từ năm 2012, xuất khẩu của khối này luôn ở trạng thái thặng dư lớn. 

Trong 10 tháng của năm 2018, xuất siêu của khu vực các doanh nghiệp FDI lên đến 25,8 tỷ USD (xuất khẩu 142,80 tỷ USD, nhập khẩu 116,99 tỷ USD).

Có thể bạn quan tâm