Thanh Hoá sắp đấu giá 213 lô đất

Thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hoá, tỉnh này sẽ đấu giá 213 lô đất tại thành phố Thanh Hoá, huyện Vĩnh Lộc, huyện Quảng Xương…
đấu giá
Đấu giá 108 lô đất ở khu dân cư phát triển mới phục vụ dự án giải phóng mặt bằng dự án tôn tạo khu di tích Phủ Trịnh tại xã Vĩnh Hùng

Cụ thể, tại huyện Vĩnh Lộc sẽ tổ chức đấu giá 108 lô đất ở khu dân cư phát triển mới phục vụ dự án giải phóng mặt bằng dự án tôn tạo khu di tích Phủ Trịnh tại xã Vĩnh Hùng.

Tổng diện tích đấu giá tại khu này gần 15.433 m2, với giá khởi điểm từ 1,5 - 2,9 tỷ đồng/lô đất. Hiện tại, đất đã thực hiện xong giải phóng mặt bằng và công trình đã được đầu tư theo quy hoạch phê duyệt. Hình thức đấu giá sẽ bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng duy nhất. Theo thông báo mời đấu giá, thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá từ ngày 16/6/2023 – ngày 30/6/2023 tại trụ trở xã Vĩnh Hùng.

Còn ở huyện Quảng Xương sẽ đấu giá tại 2 xã, xã Quảng Đức có 31 lô đất và xã Quảng Lưu có 39 lô đất.

Đối với 31 lô đất tại xã Quảng Đức có diện tích khoảng 4.371 m2, mức giá khởi điểm từ 3,6 – 4,3 triệu đồng/m2. Hình thức đấu giá là Nhà nước có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, với thời hạn sử dụng đất lâu dài. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 15/6/2023 - ngày 28/6/2023, tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh DVL (chi nhánh Thanh Hoá), UBND xã Quảng Đức, UBND huyện Quảng Xương.

Còn 39 lô đất tại xã  Quảng Lưu có diện tích khoảng 6.747 m2, hình thức đấu thầu tương tự với 31 lô đất tại xã Quảng Đức. Về giá khởi điểm sẽ được tính theo m2 đất, cụ thể từ 6 - 7,2 triệu đồng/m2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 15/6/2023 - ngày 30/6/2023 tại UBND huyện Quảng Xương, UBND xã Quảng Lưu hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia.

Tại thành phố Thanh Hoá sẽ đấu giá 35 lô đất, với diện tích khoảng 2.392 m2 ở khu dân cư thôn Sơn Hà, xã Hoằng Đại. Tổng giá trị tiền sử dụng đất theo mức giá khởi điểm của 35 lô đất hơn 38 tỷ đồng, những lô đất này sẽ được đấu giá bằng hình thức trực tiếp. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 15/6/2023 - 30/6/2023, tại Công ty đấu giá hợp danh Trường Thành, UBND xã Hoằng Đại.

Theo tìm hiểu của phóng viên Thương Gia Online, trước đó, UBND tỉnh Thanh Hoá cũng thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại rất nhiều địa phương, như xã Quảng Định, xã Quảng Long thuộc huyện Quảng Xương; xã Quang Trung, thị trấn Ngọc Lặc của huyện Ngọc Lặc…

Có thể bạn quan tâm