Thu ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm tăng 10.8%

Thu ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm tăng 10.8%

Báo cáo của Tổng Cục Thống kê cho thấy thu ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm 2022 tăng 10.8% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 2/2022 ước đạt 138.5 ngàn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm đạt 323.8 ngàn tỷ đồng, bằng 22.9% dự toán năm và tăng 10.8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số khoản thu chính như sau:

Thu nội địa tháng 2 ước đạt 114.6 ngàn tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 270.8 ngàn tỷ đồng, bằng 23% dự toán năm và tăng 7.6% so với cùng kỳ năm trước.

Quảng cáo

Thu từ dầu thô ước đạt 4,900 tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 8,060 tỷ đồng, bằng 28.6% dự toán năm và tăng 57.2% so với cùng kỳ năm trước.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 19 ngàn tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 45 ngàn tỷ đồng, bằng 22.6% dự toán năm và tăng 29.4% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 2/2022 ước đạt 106.3 ngàn tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng đầu năm ước đạt 228.2 ngàn tỷ đồng, bằng 12.8% dự toán năm và tăng 10.5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi thường xuyên 2 tháng đầu năm đạt 163.3 ngàn tỷ đồng, bằng 14.7% dự toán năm và tăng 0.9%; chi đầu tư phát triển đạt 44.6 ngàn tỷ đồng, bằng 8.5% và tăng 89.9%; chi trả nợ lãi 20.3 ngàn tỷ đồng, bằng 19.6% và giảm 4.3%.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hôm nay, đồng USD tăng trở lại khi nhà đầu tư tiếp tục trở nên lo ngại về khả năng suy thoái kinh tế do tác động từ những nỗ lực của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhằm kiềm chế lạm phát.

Thứ bảy, 21/05/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia