Thuduc House muốn làm dự án Khu nhà ở thương mại Đồi Vàng Phú Mỹ

Thuduc House muốn làm dự án Khu nhà ở thương mại Đồi Vàng Phú Mỹ

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận cho Thuduc House làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại Đồi Vàng Phú Mỹ có quy mô hơn 8 ha từ năm 2020.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có công văn gửi UBND thị xã Phú Mỹ và các sở ngành liên quan về việc thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại Đồi Vàng Phú Mỹ của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House - Mã: TDH).

Theo đó, UBND tỉnh này giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát nguồn gốc khu đất thực hiện dự án; xác định sự phù hợp quy hoạch sử dụng đất của khu đất doanh nghiệp đề nghị thực hiện dự án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) tổng hợp trước ngày 25/10.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ qua rà soát quy định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, có ý kiến khẳng định cụ thể về nghĩa vụ của nhà đầu tư đối với quỹ đất phát triển nhà ở xã hội gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) tổng hợp trước ngày 25/10.

Quảng cáo

Trên cơ sở ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án nói trên trong tháng 10.

Trước đó, tháng 1/2020, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản công nhận Thuduc House làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại Đồi Vàng Phú Mỹ tại xã Tân Hòa và phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ. Tổng diện tích khu đất thực hiện dự án khoảng 8,6 ha.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng đồng bộ khu nhà ở và công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực.

Thuduc House có trách nhiệm đăng ký kế hoạch sử dụng đất đối với khu đất thực hiện dự án; ký quỹ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư; thực hiện các thủ tục đầu tư tiếp theo theo đúng quy định hiện hành và triển khai đầu tư xây dựng các công trình phù hợp với quy hoạch chi tiết và tiến độ dự án được phê duyệt…

Văn bản có hiệu lực trong 12 tháng kể từ ngày ký. Quá thời hạn này mà chủ đầu tư không triển khai thực hiện dự án thì xử lý theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi kiến nghị của địa phương về quy định nộp tiền sử dụng đất khi bán nhà ở thương mại, Bộ Xây dựng nhận thấy các hướng dẫn của Bộ Tài chính còn chưa thống nhất với nhau và thống nhất với luật, do đó cần được rà soát, điều chỉnh.

Thứ ba, 27/09/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia