Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Dự thảo Quy hoạch điện VIII

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Dự thảo Quy hoạch điện VIII

Bộ Công thương tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Quy hoạch điện VIII, đồng thời khẩn trương chuẩn bị tài liệu phục vụ các hội nghị lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học và địa phương.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành vừa có các yêu cầu mới với Bộ Công thương về hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch Điện VIII).

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Công thương tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Dự thảo quy hoạch điện VIII, đồng thời khẩn trương chuẩn bị tài liệu phục vụ các hội nghị lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học và các địa phương về Quy hoạch điện VIII.

Quảng cáo

Cụ thể, về nội dung Quy hoạch điện VIII, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tiếp tục rà soát quy hoạch phát triển nguồn điện theo hướng bảo đảm cao nhất cân bằng cung cầu nội vùng (Bắc, Trung, Nam), kết hợp sử dụng hợp lý, kinh tế lưới điện truyền tải liên kết hiện có và đang đầu tư tư xây dựng, bảo đảm hiệu quả chung cao nhất; đánh giá kỹ thêm mức độ dự phòng nguồn điện tối ưu và hợp lý của hệ thống điện quốc gia, hệ thống điện từng miền, có tính tới phương án điều hành bảo đảm cung ứng điện khi tỷ lệ thực hiện nguồn điện không đạt 100% so với quy hoạch và phương án cân đối dự phòng công suất nguồn điện không tính đến nguồn điện mặt trời.

Rà soát kỹ về quy hoạch một số nguồn điện có tính khả thi không cao, hiện chưa giao chủ đầu tư hoặc đã có chủ đầu tư nhưng có đề nghị không tiếp tục triển khai, nhất là các dự án nhiệt điện than; đề xuất các phương án xử lý phù hợp trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu thông điệp của Việt Nam tại COP26.

Bộ Công thương cũng được yêu cầu bổ sung, làm rõ về các tiêu chí xác định các dự án trọng điểm, ưu tiên trong Quy hoạch điện VIII.

Bộ Công thương cũng được giao nhiêm vụ khẩn trương rà soát, tổng hợp ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, các tổ chức trong và ngoài nước, các địa phương về dự thảo Quy hoạch điện VIII để lắng nghe nhiều chiều về quy hoạch nguồn và lưới điện, sử dụng điện, vấn đề giá điện… đề xuất thành phần, chuẩn bị nội dung và chương trình các hội nghị để trao đổi công khai, minh bạch, dân chủ tại hội nghị, báo cáo Phó thủ tướng Lê Văn Thành trước ngày 10/11/2021.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cục Thuế tỉnh Thái Bình vừa công khai danh sách 105 tổ chức, doanh nghiệp nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, với tổng số tiền nợ trên 2.136 tỷ đồng. Trong đó Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà nợ trên 1.709 tỷ đồng.

Thứ năm, 06/10/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia