Tỉnh Đồng Tháp "cấm" cửa hàng xăng dầu đóng cửa khi không có lý do chính đáng

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản chỉ đạo nóng về hoạt động kinh doanh xăng dầu, trong đó "cấm" cửa hàng xăng dầu đóng cửa khi không có lý do chính đáng.

Bên cạnh việc "cấm" cửa hàng xăng dầu đóng cửa, UBND tỉnh Đồng Tháp còn chỉ đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường việc kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống thương nhân kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình, yêu cầu các đơn vị cam kết hoạt động đúng theo nội dung Giấy xác nhận đủ điều kiện đã được cấp, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, việc tuân thủ quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, thời gian đăng ký bán xăng dầu; trường hợp phát hiện có sai phạm, xử lý nghiêm theo quy định.

Tỉnh Đồng Tháp "cấm" cửa hàng xăng dầu đóng cửa khi không có lý do chính đáng
Tỉnh Đồng Tháp "cấm" cửa hàng xăng dầu đóng cửa khi không có lý do chính đáng
Quảng cáo

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, UBND huyện, thành phố kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngưng hoạt động nhằm nắm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương định kỳ hàng ngày tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh (theo chỉ đạo tại Công văn số 1079/UBND-KT); kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh; kiến nghị, đề xuất Trung ương hỗ trợ điều phối (khi cần thiết).

Phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh, UBND huyện, thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu của các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh chủ động có phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường tỉnh trong mọi tình huống; thực hiện dự trữ xăng dầu bắt buộc theo khoản 23 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ.

Thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của các đại lý bán lẻ xăng dầu, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu trong hệ thống phân phối của mình; chịu trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm của các thương nhân thuộc hệ thống phân phối theo quy định tại khoản 13 Điều 9 và khoản 11 Điều 15 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ.

Đối với các đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu đảm bảo cung ứng đủ, kịp thời xăng dầu, phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân; thực hiện nghiêm các quy định tại Điều 26 của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 của Chính phủ và khoản 21 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ; duy trì mở cửa hàng kinh doanh xăng dầu, nghiêm cấm việc đóng cửa khi không có lý do chính đáng và chưa được chấp thuận bằng văn bản của Sở Công Thương theo quy định.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Việc cho phép đại lý bán lẻ xăng dầu được lấy hàng từ nhiều nguồn nhằm dạng nguồn cung cấp, đồng thời tăng vị thế cho đại lý trong quá trình đàm phán...

Thứ năm, 02/02/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia