Tôn Đông Á tăng lãi sau soát xét

Sau soát sét, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty CP Tôn Đông Á tăng hơn 41.5 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, đạt hơn 330 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Tôn Đông Á, nguyên nhân dẫn đến chênh lệch trước và sau soát xét do doanh thu hoạt động tài chính tăng và chi phí tài chính giảm. Như vậy, doanh thu tài chính tăng 8% sau soát xét, lên gần 194 tỷ đồng, do Tôn Đông Á trích trước lãi phải thu cho vay ngắn hạn.

Ngoài ra, chi phí tài chính giảm 16%, còn 192.6 tỷ đồng, do đơn vị này điều chỉnh đánh giá chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Tôn Đông Á
Tại ĐHĐCĐ 2022 tổ chức vào cuối tháng 6/2022, Tôn Đông Á cho biết đang lên kế hoạch niêm yết cổ phiếu lên sàn HOSE

Sau 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu của Tôn Đông Á tăng 29%, đạt hơn 13,075 tỷ đồng trong nửa đầu năm. Nhưng do giá vốn tăng mạnh hơn doanh thu (tăng 31%) khiến biên lợi nhuận giảm nhẹ từ mức 11.2% xuống 10.1%.

Ngoài ra, doanh thu tài chính gấp 2.8 lần cùng kỳ, song chi phí tài chính, chi phí bán hàng đồng loạt tăng mạnh. Cụ thể, chi phí tài chính gấp hơn 2 lần cùng kỳ và chi phí bán hàng gấp 2.5 lần, đạt hơn 828 tỷ đồng. Như vậy, Tôn Đông Á đạt lãi ròng hơn 330 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, công ty này đặt kế hoạch tổng doanh thu từ 18,500 - 22,000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 520-620 tỷ đồng. Sau 6 tháng, Tôn Đông Á đã thực hiện 63.4% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến hết tháng 6/2022, tổng tài sản của Tôn Đông Á ghi nhận hơn 14,965 tỷ đồng, tăng 18.3% so với đầu năm. Trong đó, phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho là hai khoản mục tăng mạnh nhất lần lượt là 35% đạt gần 3,400 tỷ đồng và 28% lên hơn 5,663 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nợ phải trả của công ty cũng tăng 18.6%, lên gần 10,910 tỷ đồng, chủ yếu do vay nợ thuê ngắn hạn tăng mạnh 48%, đạt gần 5,665 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ 2022 tổ chức vào cuối tháng 6/2022, Tôn Đông Á cho biết đang lên kế hoạch niêm yết cổ phiếu lên sàn HOSE trong năm nay hoặc đầu năm 2023, sau khi được Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) chấp thuận niêm yết.

Có thể bạn quan tâm