Tổng nguồn xăng dầu năm 2023 tăng từ 10 - 15%

Bộ Công thương đã đưa ra 2 kịch bản dự kiến về phân giao tổng nguồn cung xăng dầu tối thiểu năm 2023, với mức tăng từ 10% và 15% so với năm 2022.

Bộ trưởng Công thương vừa có cuộc họp bàn về kế hoạch phân giao tổng nguồn xăng dầu và sửa đổi Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, tổng nguồn xăng dầu năm 2023 dựa trên mức tăng trưởng kinh tế 6,5% trở lên, tương ứng hệ số 1,3-1,4 GDP thì sẽ tăng khoảng 10% so với năm 2022, tương đương 25,9 triệu m3, tấn.

Tuy nhiên, trước những biến động khó lường và nhu cầu thực tế của nền kinh tế, Bộ trưởng yêu cầu có phương án dự phòng, đó là tăng 15% so với năm 2022, tương đương 26,76 triệu m3, tấn.

Tổng nguồn xăng dầu năm 2023 tăng từ 10 - 15%
Tổng nguồn xăng dầu năm 2023 tăng từ 10 - 15%

Phần tổng nguồn xăng dầu tối thiểu tăng thêm dự kiến phân giao cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu dựa trên tỷ trọng số lượng đăng ký tổng nguồn của từng thương nhân so với tổng cộng tổng nguồn của toàn bộ các thương nhân, theo từng chủng loại xăng dầu.

Kế hoạch phân giao sản lượng cả năm cho các doanh nghiệp được phân bổ chi tiết tới từng tháng, quý là cơ sở cho việc bảo đảm nguồn cung và công tác thanh tra, kiểm tra của các lực lượng chức năng.

Mỗi tháng, quý căn cứ vào số liệu thực hiện trên phần mềm quản lý sẽ áp dụng từ 1/1/2023 để có điều chỉnh phù hợp.

Có thể bạn quan tâm