TP. HCM huỷ bỏ 108 dự án quá 3 năm không thực hiện

TP. HCM huỷ bỏ 108 dự án quá 3 năm không thực hiện

UBND TP. HCM đã hủy bỏ 108 dự án (không thuộc trường hợp HĐND TP thông qua thu hồi đất có trong kế hoạch sử dụng đất (SDĐ) nhưng quá ba năm không thực hiện, SDĐ lúa) và huỷ bỏ 61 dự án thu hồi đất và chuyển mục đích SDĐ trồng lúa.

Mới đây, Sở TN&MT TP. HCM có báo cáo về việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất (SDĐ) cấp huyện theo quy định trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TP. HCM đã hủy bỏ 108 dự án (không thuộc trường hợp HĐND TP thông qua thu hồi đất có trong kế hoạch SDĐ nhưng quá ba năm không thực hiện, SDĐ lúa). Đồng thời, UBND TP. HCM cũng trình HĐND TP thông qua huỷ bỏ 61 dự án thu hồi đất và chuyển mục đích SDĐ trồng lúa đã được HĐND TP quyết nghị trước đây.

Sở TN&MT cho biết số lượng dự án, công trình đến nay chưa triển khai thực hiện chủ yếu là các công trình cải tạo, chỉnh trang nông thôn, công trình hạ tầng như giao thông, thủy lợi. Nguyên nhân là các địa phương cân đối lại nguồn vốn, tập trung một số điểm, chưa vận động xã hội hóa được. Mặt khác, trong quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn nên phải thay đổi địa điểm.

Quảng cáo

Các dự án trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm được duyệt đa số có quy mô lớn, đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục thu hồi đất, tổ chức bồi thường; các thủ tục đầu tư dự án để được giao đất hoặc thuê đất. Việc thực hiện các thủ tục này đối với các dự án SDĐ quy mô lớn rất phức tạp, mất nhiều thời gian.

Để việc triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch SDĐ đạt kết quả cao hơn, TP tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch SDĐ, quản lý, SDĐ góp phần phát hiện, kiến nghị, xử lý các tồn tại, vi phạm pháp luật về đất đai tại các địa phương.

Đồng thời tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các cấp tập trung thực hiện dự án cần thu hồi đất đã được HĐND TP thông qua, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Sở TN&MT nhận định tình hình biến động diện tích đất theo mục đích SDĐ từ năm 2014 đến 2020 chủ yếu là chuyển mục đích SDĐ nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Sở cũng cho rằng công tác lập, điều chỉnh quy hoạch SDĐ đến năm 2020 được thực hiện kịp thời, đúng quy định và được Chính phủ phê duyệt.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia