TP.HCM: Lập Tổ công tác khai thác quỹ đất dọc tuyến Vành đai 3 tăng nguồn thu ngân sách

Tổ công tác này sẽ có 14 thành viên do ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP.HCM làm tổ trưởng, sẽ thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến quỹ đất dọc đường Vành đai 3…

Mới đây, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP.HCM đã ký quyết định thành lập Tổ công tác rà soát quy hoạch đô thị phục vụ kế hoạch khai thác quỹ đất dọc 2 bên tuyến đường Vành đai 3 TP.HCM.

Theo đó, Tổ công tác này sẽ có 14 thành viên là các lãnh đạo Sở, Ban ngành của thành phố do ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP.HCM làm tổ trưởng.

Vành đai 3
TP.HCM: Lập Tổ công tác khai thác quỹ đất dọc tuyến Vành đai 3 tăng nguồn thu ngân sách. Ảnh  minh  hoạ

Tổ công tác sẽ thực hiện các nhiệm vụ được giao là: Thứ nhất, nghiên cứu, tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân TP.HCM, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP.HCM triển khai rà soát quy hoạch đô thị, điều chỉnh quy hoạch, thu hồi đất, tái định cư, đầu tư hạ tầng kết nối, công tác đấu thầu để phục vụ kế hoạch khai thác hiệu quả quỹ đất dọc 2 bên tuyến đường Vành đai 3 cập nhật vào quy hoạch chung TP.HCM đến 2040, tầm nhìn 2060.

Thứ hai, Xây dựng kế hoạch rà soát quy hoạch đô thị, điều chỉnh quy hoạch, thu hồi đất, tái định cư, đầu tư hạ tầng kết nối, công tác đấu thầu dọc 2 bên tuyến và vùng phụ cận dọc tuyến đường Vành đai 3 để phục vụ kế hoạch khai thác hiệu quả quỹ đất, đem lại nguồn thu ngân sách.

Thứ ba, thực hiện rà soát và đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố các dự án ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hoàn chỉnh, đồng bộ để khai thác hiệu quả quỹ đất dọc hai bên tuyến đường Vành đai 3; nghiên cứu thí điểm mô hình phát triển đô thị theo hướng phát triển giao thông (TOD) theo đô án thiết kế đô thị riêng, đổ án quy hoạch đô thị vùng phụ cận dọc tuyên đường Vành đai 3 và các tuyến đường sắt đô thị để chinh trang phát triển đô thị, tạo quỹ đất để đấu giá lựa chọn nhà đầu tư các dự phát triển đô thị theo quy định.

Thứ tư, Rà soát quỹ đất công dọc hai bên tuyến đường Vành đai 3 hoặc tiệm cận và rà soát quy hoạch đất nông nghiệp tại khu ít dân cư để đề xuất chủ trương đầu tư lập dự án bồi thường đất nông nghiệp bằng đất ở để tạo quỹ đất sạch để tham mưu tổ chức bán đấu giá tạo nguốn vốn đâu tư phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội cho Thành phố.

Thứ năm, Theo dõi, đôn đốc việc rà soát quy hoạch đô thị, điều chỉnh quy hoạch, thu hồi đất, tái định cư, đầu tư hạ tầng kết nối, công tác đấu thầu dọc 2 bên tuyến đường Vành đai 3 để bảo đảm đồng bộ. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền thì Tổ tham mưu, đề xuất UBND TP, Chủ tịch UBND TP báo cáo Chính phủ, bộ ngành phương hướng, giải pháp để kịp thời chỉ đạo giải quyết…

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM có tổng chiều dài 76,3km với tổng mức đầu tư khoảng 75.378 tỷ đồng đi qua 4 địa phương gồm: TP.HCM (47,35km), Đồng Nai (11,26km), Bình Dương (10,76km), Long An (6,81km). Dự án được phân chia làm 8 Dự án thành phần: 4 dự án thành phần xây dựng, 4 dự án thành phần Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tuyến đường đi qua.

Có thể bạn quan tâm