TP.HCM: Nâng cao trách nhiệm trong việc tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp

UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ban ngành, quận, huyện và TP.Thủ Đức cần nâng cao trách nhiệm trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
TP.HCM: Nâng cao trách nhiệm trong việc tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp

Theo đó, thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, UBND TP.HCM đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện, TP.Thủ Đức khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 tại đơn vị, nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp.

Có biện pháp chỉ đạo, kiểm tra nhằm thúc đẩy tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 của đơn vị và các nhiệm vụ mà UBND thành phố giao. Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong chương trình chuyển đổi số của thành phố, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong giai đoạn 2 của Đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh.

UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện, TP.Thủ Đức cần định kì tổ chức đối thoại để kịp thời lắng nghe và tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp ảnh 1
UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện, TP.Thủ Đức cần định kì tổ chức đối thoại để kịp thời lắng nghe và tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp 

Bên cạnh đó, cần xây dựng kế hoạch cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), nhất là các tiêu chí còn hạn chế như chi phí gia nhập thị trường, tính năng động của chính quyền, khả năng tiếp cận đất đai, hiệu quả thực thi của các thiết chế pháp lý… phấn đấu đạt kết quả tốt nhất trong xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021.

Tổ chức đối thoại giữa chính quyền các cấp với tổ chức, doanh nghiệp theo lĩnh vực chuyên ngành định kỳ hàng quý để kịp thời lắng nghe, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, đồng thời phát triển hoạt động của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn.

Riêng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư của TP.HCM giai đoạn 2020 - 2025. Cùng với đó, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND TP.Thủ Đức, các quận, huyện tham mưu UBND thành phố đề xuất Trung ương về cơ chế đặc thù cho xây dựng chính quyền đô thị và TP.Thủ Đức.

Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND TP.Thủ Đức, các quận, huyện tham mưu UBND thành phố giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chủ động tham mưu các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu có thời hạn đối với quy trình thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ; xác định rõ tổ chức, cá nhân thực hiện chức trách trong giải quyết hồ sơ; có sự tham gia, đóng góp ý kiến của tổ chức, doanh nghiệp; có sự giám sát của Hội Đồng Nhân Dân, MTTQ Việt Nam; có chế tài xử lý vi phạm và khen thưởng.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm