UBND tỉnh Long An chỉ đạo Giám đốc Sở TNMT giải quyết hồ sơ tách thửa

UBND tỉnh Long An chỉ đạo Giám đốc Sở TNMT giải quyết hồ sơ tách thửa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc thực hiện đúng Quyết định 75/2019/QĐ-UBND về vấn đề tách thửa trên địa bàn.

Liên quan đến vấn đề giải quyết hồ sơ tách thửa dưới hạn mức theo Quyết định 75/2019QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Long An về việc quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

Mới đây, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc thực hiện đúng nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Điều 2 Quyết định 75/2019-QĐ-UBND ngày 31/12/2019.

Đồng thời, tích cực chủ động phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố bàn thống nhất về quan điểm, tiêu chí, điều kiện để có hướng dẫn thực hiện thủ tục tách thửa đảm bảo mang tính đồng bộ, thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về đất đai và định của pháp luật hiện hành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An chỉ đạo Giám đóc Sở Tài nguyên và Môi trường Long An nghiêm túc thực hiên Quyết định 75/2019/QĐ-UBND về vấn đề tách thửa trên địa bàn
Quảng cáo

Cũng liên quan đến vấn đề trên, trước đó, Thương gia đã phản ánh trong bài viết “Long An: Người dân bức xúc vì Văn phòng đăng ký đất đai “ngâm” hồ sơ không lý do”, thời gian vừa qua, nhiều người dân nộp hồ sơ xin tách thửa tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai H.Cần Giuộc đúng thủ tục và trình tự được quy định tại điểm d, khoản 2 điều 1 và khoản 3 điều 8 của Quyết định 75/QĐ-UBND của UBND tỉnh Long An về diện tích đất tối thiểu được tác thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp của hộ cá nhân và gia đình trên địa bàn.

Tuy nhiên, đã quá thời hạn theo lịch hẹn, nhưng Chi nhánh Văn phòng đăng kí đất đai H.Cần Giuộc vẫn chưa giải quyết hồ sơ cho người dân. Khi người dân thắc mắc thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất H.Cần Giuộc trả lời hồ sơ đang “bị” Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Long An “giữ”.

Lý giải nguyên nhân không giải quyết hồ sơ tách thửa của người dân, Văn phòng đăng ký đất đai Long An cho rằng, nhiều trường hợp lợi dụng việc tách thửa theo điểm d, khoản 2, Điều 1 của Quyết định 75 tách thửa manh mún với diện tích dưới hạn mức quy định và không tiếp giáp đường giao thông có khả năng hình thành khu dân cư không đảm bảo về điều kiện hạ tầng.

Còn ông Võ Minh Thành, Giám Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An lại cho rằng có nhiều trường hợp người dân trên thành phố xuống mua đất tách thửa nhỏ nhỏ nên khó giải quyết, không phù hợp với quy định.

Được biết, theo tại điểm d khoản 2 điều 1, Quyết định 75/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Long An nêu rõ diện tích đất tối thiểu được tách thửa tại quy định này không áp dụng đối với trường hợp “Tách thửa đất ở hoặc đất nông nghiệp để thực hiện việc cha, mẹ tặng cho quyền sử dụng đất cho con (con ruột hoặc con nuôi được pháp luật thừa nhận)”.

Đồng thời, cũng tại khoản 3 điều 8 Quyết định 75/2019/QĐ-UBND quy định “Người sử dụng đất thuộc đối tượng tại d khoản 2 Điều 1; điểm a, b, c khoản 2 điều này chỉ được xem xét, giải quyết tách thửa 1 lần”.

 

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia