VHM, TCB, HDB và EIB có thể được thêm vào chỉ số VN30

Bộ phận phân tích của CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI Research) đã đưa ra dự báo về danh mục "rổ" chỉ số VN-Index kỳ này.
VHM, TCB, HDB và EIB có thể được thêm vào chỉ số VN30

Gần đây, HoSE công bố quy tắc xây dựng và quản lý bộ chỉ số HoSE-Index phiên bản 2.3. Bộ quy tắc này vẫn duy trì các quy tắc hiện có cho các chỉ số VN30, VNMidcap, VNSmallcap, VN100, và VNAllshare.

Tương tự các phiên bản trước, một cổ phiếu cần phải thỏa mãn các điều kiện về vốn hóa thị trường, thanh khoản và tỷ lệ free-float để có thể trở thành cổ phiếu thành phần trong "rổ" chỉ số VN30 cũng như các chỉ số khác.

Tuy nhiên, có hai thay đổi chính trong bộ quy tắc xây dựng chỉ số mới này. Đầu tiên là ngày chỉ số có hiệu lực được thay đổi thành thứ hai đầu tiên trong tháng 2, tháng 5, tháng 8 và tháng 11 thay vì thứ hai thứ tuần thứ 4 của tháng 1, 4, 7 và 10.

Đáng chú ý hơn, ban quản lý chỉ số sẽ áp dụng ngưỡng tỷ trọng giới hạn là 15% đối với một nhóm cổ phiếu có liên quan (ví dụ: VIC, VHM và VRE) cho chỉ số VN30 và giữ nguyên ngưỡng tỷ trọng giới hạn là 10% cho cổ phiếu thành phần đơn lẻ như ở các phiên bản trước đó.

 

Quy tắc cũ (phiên bản 2.2)

Quy tắc mới (phiên bản 2.3)

Ngày chốt số liệu

Ngày giao dịch cuối cùng của tháng 3, 6, 9 và 12

Ngày giao dịch cuối cùng của tháng 3, 6, 9 và 12

Ngày thông báo

Thứ Hai tuần thứ 3 trong tháng 1, 3, 7 và 11

Thứ Hai tuần thứ ba trong tháng 1, 3, 7 và 11

Tỷ trọng giới hạn

10% cho cổ phiếu thành phần

10% cho cổ phiếu thành phần và 15% cho một nhóm các công ty liên quan

Ngày có hiệu lực

Thứ hai tuần thứ 4 tháng 1, 4, 7 và 10

Thứ Hai tuần thứ nhất tháng 2, 5, 8 và 10

Theo quy tắc mới, SSI Research dự báo VHM, TCB, HDB và EIB có thể được thêm vào chỉ số VN30 cho kỳ đánh giá lần này. Trong đó, VHM, TCB và HDB đã đáp ứng điều kiện về thời gian niêm yết trong đợt đánh giá này. Trong khi đó, EIB cũng có khả năng đáp ứng yêu cầu về thanh khoản. Do đó, SSI Research nhận thấy khả năng EIB có thể được thêm vào.

Mặt khác, SSI Research dự báo PLX, KDC, BMP và HSG có thể bị loại khỏi VN30 dựa trên dữ liệu chốt vào cuối ngày 21/12. PLX có tỷ lệ free-float dưới mức tối thiểu 10% đồng thời tỷ lệ vốn hóa điều chỉnh free-float cũng thấp hơn mức trung vị tập hợp 90% tổng giá trị vốn hóa điều chỉnh free-float của nhóm các cổ phiếu có đủ tư cách tham gia vào chỉ số.

SSI Research ước tính tỷ trọng cho các thành phần của chỉ số VN30

Trong khi đó, KDC không đáp ứng được điều kiện thanh khoản để ở lại VN30, do thanh khoản của cổ phiếu này không nằm trong top 90% giá trị giao dịch tích lũy của chỉ số VNAllshare. BMP và HSG không đứng trong top 40 về vốn hóa, đặc biệt khi có sự xuất hiện của VHM, TCB và HDB trong VN30. Vì vậy, BMP và HSG có thể bị loại cùng với PLX và KDC trong lần đánh giá này.

Theo quy tắc thì các nhà quản lý chỉ số sẽ sử dụng dữ liệu tại ngày 28/12 để xem xét cấu thành của các chỉ số thuộc HOSE-Index.

SSI Research lưu ý VIC, VHM và VRE sẽ được giới hạn tỷ trọng ở mức 15%, cũng như TCB và MSN theo quy tắc mới, trong khi tỷ trọng của các cổ phiếu thành phần khác vẫn là 10% như thường lệ.

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30: HoSE) cần phải tái cơ danh mục đầu tư do chỉ số này mô phỏng hoàn toàn theo VN30. Tổng tài sản (AUM) của VFVN30 ETF đã đạt gần 4.313 tỷ đồng (khoảng 185 triệu USD) tại thời điểm 21/12/2018, với tổng là 298,6 triệu chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản trên mỗi cổ phiếu (NAV) tương ứng khoảng 14.450 đồng.

 Theo Bình An/NĐH

Có thể bạn quan tâm