Việt Nam hút gần 30 tỷ USD vốn FDI trong năm 2020

Tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 28,53 tỷ USD, bằng 75% so với cùng kỳ năm 2019.
Việt Nam hút gần 30 tỷ USD vốn FDI trong năm 2020

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến ngày 20/12, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 28,5 tỷ USD, giảm 25% so với năm 2019.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, dưới tác động của đại dịch Covid-19, vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài trong năm 2020 tuy giảm so với năm 2019, nhưng mức độ giảm đã được cải thiện.

Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang dần hồi phục và duy trì tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh và mở rộng dự án.

Tuy nhiên, số dự án đăng ký cấp mới giảm đến 35%, tổng số vốn cũng giảm 12,5%, còn 14,6 tỷ USD. Trong bối cảnh này, các nhà đầu tư nước ngoài có 6.141 lượt góp vốn mua cổ phần với tổng giá trị 7,5 tỷ USD, giảm 51,7%.

Như vậy, tính đến nay, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 28,53 tỷ USD, bằng 75% so với cùng kỳ năm 2019.

Có 112 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong năm 2020, trong đó Singapore dẫn đầu với tổng số vốn gần 9 tỷ USD, chiếm 31,5%. Sau đó là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Hong Kong.

Đáng chú ý, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 34,6 tỷ USD kể cả dầu thô, bù đắp phần nhập siêu 15,6 tỷ USD của khu vực trong nước, giúp nền kinh tế xuất siêu gần 19 tỷ USD.

Có thể bạn quan tâm