VietABank dự kiến chia cổ tức 39%, chuẩn bị niêm yết trên HOSE hoặc HNX

Sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ của VietABank sẽ tăng lên 7.505 tỷ đồng...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietABank dự kiến chia cổ tức 39%, chuẩn bị niêm yết trên HOSE hoặc HNX

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vừa công bố, các cổ đông VietABank sẽ thảo luận và xem xét những nội dung như báo cáo kết quả kinh doanh 2023, kế hoạch kinh doanh 2024, kế hoạch tăng vốn, niêm yết trên sàn, bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát và các vấn đề khác.

Theo đó, VietABank cũng sẽ trình đại hội phương án tăng vốn điều lệ thêm 2.106 tỷ đồng, tương đương 39% thông qua việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Sau khi hoàn thành việc chia cổ tức, vốn điều lệ của VietABank sẽ tăng lên hơn 7.505 tỷ đồng. Thời gian phát hành cổ phiếu sẽ được quyết định sau khi nhận được sự chấp thuận từ Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trong năm 2024, VietABank đề xuất kế hoạch lợi nhuận 1.058 tỷ đồng, tăng 15,4% so với kết quả thực hiện năm 2023. Về các chỉ tiêu khác, VietABank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 4,3% lên gần 117.000 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tín dụng tăng 12,36% lên 77.741 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá dự kiến sẽ tăng 5,6% lên 92.027 tỷ đồng.

Ngoài ra, tỷ lệ nợ xấu sẽ được kiểm soát dưới 3%. Cuối năm ngoái, tỷ lệ nợ xấu của VietABank ở mức 1,59%, thuộc nhóm tương đối thấp trong các ngân hàng thương mại.

Tại Đại hội năm nay, VietABank có tờ trình đại hội về việc niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của ngân hàng (sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận) tại Sở Giao dịch Chứng khoán khi điều kiện thị trường thuận lợi, đúng trình tự, thủ tục của pháp luật.

Việc lựa chọn niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) hay Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ do HĐQT quyết định. Ngoài ra, Hội đồng quản trị sẽ được ủy quyền trong các công việc khác liên quan đến hoạt động niêm yết trên sàn.

Tại đại hội năm 2024, VietABank dự kiến sẽ bầu thêm 1 thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028, nâng tổng số thành viên lên 6 người.

Có thể bạn quan tâm