BIDV, Sacombank và TPBank phản bác thu hồi 6.100 tỷ cho CBBank

Chiều 31/7, các luật sư bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của 3 ngân hàng BIDV, Sacombank và TPBank đã bày quan điểm về việc thu hồi 6.126 tỷ đồng được xác định là tiền thiệt hại trong vụ án từ các ngân hàng để khắc phục hậu quả.

BIDV, Sacombank và TPBank phản bác thu hồi 6.100 tỷ cho CBBank

Đại diện Sacombank: Sẽ tạo ra tiền lệ xấu đối với hệ thống ngân hàng

Luật sư Huệ Ninh đại diện bảo vệ quyền lợi lợi ích cho Sacombank cho rằng, nếu có khoản tiền hơn 6.100 tỷ đồng là vật chứng cần thu hồi, thì không còn nằm ở Sacombank nữa, do đó việc thu hồi không còn phù hợp.

Đối với các giao dịch cho vay của Sacombank đối với 6 công ty là do pháp nhân Sacombank thực hiện. Sacombank đã thực hiện đầy đủ quy định và được NHNN khẳng định tại kết quả giám định. Những thiếu sót trong quá trình cho vay không ảnh hưởng đến tính pháp lý của hợp đồng cho vay do đó Sacombank không gián tiếp gây ra thiệt hại cho VNCB.

Bên cạnh đó, việc thu hồi sẽ ảnh hưởng tâm lý đên các cổ đông, nhà đầu tư và hoạt động 3 ngân hàng, mong HĐXX xem xét, lưu tâm đến đơn đề nghị của Hiệp hội ngân hàng. Đề nghị tuyên không thu hồi 6.100 tỷ đồng từ 3 ngân hàng.

Đại diện Sacombank giữ nguyên quan điểm tại phiên tòa trước. Sau khi nghe kết luận bổ sung của VKS, kiến nghị HĐXX không chấp thuận thu hồi khoản tiền 6.100 tỷ đồng. Bởi việc thu hồi sẽ tạo ra tiền lệ xấu đối với hệ thống ngân hàng, ảnh hưởng đến hoạt động ngần hàng, Ngân hàng phải đối diện với nguy cơ khiếu nại của khách hàng mà không bị hạn chế bởi pháp lý nào. Khi không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ thì phải thu hồi tài sản đảm bảo.

Mong HĐXX xem xét kết luận giám định của NHNN, việc cho vay và thu nợ có căn cứ pháp lý. Việc thu hồi sẽ dẫn thiệt hại cho 3 ngân hàng, đây là sự không công bằng. Do đó, Sacombank mong HĐXX xem xét tính pháp lý, kết luận giám định của NHNN và công văn của hiệp hội ngân hàng. Đồng thời không chấp nhận thu hồi 6.100 tỷ đồng từ 3 ngân hàng.

Đại diện Bank: Chưa có đủ căn cứ pháp lý để thu hồi 1.700 tỷ đồng 

Luật sư Lê Hồng Hiển bảo vệ lợi ích hợp pháp cho TPBank trình bày: Liên quan số tiền hơn 1.700 tỷ đồng tại TPBank, các hợp đồng cho vay hoàn toàn hợp pháp đúng quy định cho nên việc thu hồi chưa có đủ căn cứ pháp lý. Việc VNCB mở tài khoản thanh toán tại TPBank cũng hoàn toàn hợp pháp. Ngoài ra theo kết luận giám định của NHNN hoạt động tiền gửi tại các TCTD là đúng quy định.

Đối với các hợp đồng tín dụng mà TPBank ký với 11 khách hàng vay vốn, hợp đồng này hoàn toàn hợp pháp, đúng quy định luật TCTD, đã được NHNN và cơ quan điều tra ghi nhận. Mặc dù 3 ngân hàng có thiếu sót trong quá trình cho vay nhưng không vi phạm quy định pháp luật.

Liên quan đến giao dịch đảm bảo bao gồm cầm cố, bảo lãnh của VNCB tại TPBank , đây là các giao dịch hợp pháp. Các hợp đồng này được ký bởi các đại diện hợp pháp. Trước khi VNCB dùng tiền gửi làm tài sản đảm bảo, VNCB đã gửi các hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản đảm bảo.

Về thu hồi nợ, luật sư cho rằng phù hợp với quy định pháp luật. Trình tự thủ tục, xử lý tài sản đảm bảo của TPBank cũng tuân thủ quy định. Theo đó, việc thu hồi hơn 6.100 tỷ đồng không có đủ pháp lý, không tuân thủ luật tố tụng hình sự.

LS đồng ý với VKS khi cho rằng ông Danh và đồng phạm là nguyên nhân gây ra thiệt hại cho VNCB nên TPBank không có trách nhiệm đối với hành vi làm trái của ông Danh.

Liên quan đến số tiền hơn 1.600 tỷ đồng giải ngân cho 11 công ty vay vốn, cơ quan điều tra phát hiện trong đó 600 tỷ đồng trả cho nhóm Phú Mỹ, 200 tỷ đồng cho VNCB... khoản tiền này đã sử dụng cho hành vi trái pháp luật, không đúng mục đích vì vậy đề nghị xác định số tiền này đang được ai nắm giữ, quản lý để thu hồi, khắc phục và trả lại cho người bị hại.

Đại diện: BIDV không có trách nhiệm bồi hoàn

Cùng quan điểm với đại điện Sacombank và TPBank Luật sư Nguyễn Huy Thiệp, bảo vệ lợi ích hợp pháp cho BIDV cho rằng VKS bảo lưu quan điểm thu hồi hơn 6.100 tỷ đồng từ 3 ngân hàng hoàn toàn là quan điểm đặt ra mà không có căn cứ. NHNN đã có văn bản đáp ứng nội dung này nhưng VKS đã không xem xét. Đồng thời, cơ quan điều tra không có cơ chế, căn cứ pháp lý để thu hồi khoản tiền này.

Cần xác định trách nhiệm hình sự được quy định như thế nào. Ở đây, ông Danh và đồng phạm đã thực hiện hành vi trái pháp luật, gây thiệt hại hơn 6.100 tỷ đồng thì người phải chịu trách nhiệm này là ai. LS cho biết là người có hành vi trái pháp luật. Vì vậy đề nghị 3 ngân hàng hoàn trả khoản tiền trên là vô lý không phù hợp với quy định pháp luật.

Về vật chứng vụ án, đại diện VKS có căn cứ nào chứng minh số tiền 6.100 tỷ đồng thu giữ theo đúng quy định thì mới xem là vật chứng. Luật sư đề nghị VKS làm rõ số tiền này là vật chứng.

Về nội dung số tiền trên, LS cho biết chủ trương vay vốn tại BIDV đúng quy định. Về giao dịch cho vay và hồ sơ tín dụng đáp ứng điều kiện cho vay theo quy định 1627. NHNN cũng đã có công văn trả lời, làm rõ tính pháp lý của các hợp đồng cho vay. Đồng thời, quá trình cho vay, nhận tài sản và thu hồi nợ đúng quy định. Việc VNCB gửi tiền tại 3 ngân hàng đã được tổ giám sát NHNN chấp thuận do đó việc gửi tiền làm tài sản cầm cố đúng quy định.

Liên quan đến tất toán hợp đồng cho vay, NHNN đã kết luận việc thu hồi nợ là có căn cứ pháp lý, BIDV đã thu hồi nợ cả gốc và lãi đúng như cam kết là phù hợp với quy định pháp luật.

BIDV không hề biết mục đích thực sự của VNCB khi giới thiệu 12 công ty vay vốn, không biết 12 công ty này là của ông Danh. Chính vì vậy khi phát hiện các công ty không thực hiện đúng nghĩa vụ, BIDV đã thu hồi là đúng quy định. Như vậy thiệt hại VNCB là do các cán bộ của VNCB gây ra không thuộc trách nhiệm của BIDV.

Trách nhiệm của CBBank, là nguyên đơn dân sự có yêu cầu 3 ngân hàng trả lại hơn 6.100 tỷ đồng thì BIDV có yêu cầu trả lại số tiền hơn 2.500 tỷ đồng trái mục đích.

Việc thu hồi khoản tiền 6.100 tỷ đồng là không khả thi bởi khoản tiền này hòa chung vào tổng nguồn vốn, thực hiện chia cổ tức cho các cổ đông. Việc thu hồi sẽ phát sinh ra những vấn đề rắc rối, phục hồi những tài sản đã thế chấp.

Đề nghị của VKS không xuất phát và đảm bảo quyền lợi ích liên quan. Nếu thu hồi thì buộc Nhà nước phải bỏ tiền túi của mình ra thực hiện do BIDV là ngân hàng được nhà nước nắm cổ phần chi phối. Đây là hệ lụy lớn khiến hệ thống ngân hàng lo lắng, gia tăng rủi ro pháp lý. Đồng thời làm xáo trộn môi trường kinh doanh, ảnh hưởng đến thu hút nguồn vốn. Trong khi đó Chính phủ rất quan tâm đến sự an toàn của hệ thống ngân hàng.

Từ những phân tích trên, LS Thiệp cho rằng BIDV không có trách nhiệm bồi hoàn. Nếu thu hồi sẽ ảnh hưởng tâm lý bất an cho các cán bộ tín dụng trước những vi phạm không phải mình gây ra. Do đó, LS đề nghị HĐXX không chấp nhận thu hồi 6.100 tỷ đồng từ 3 ngân hàng.