Hà Nội tiếp tục phê duyệt thành lập thêm một cụm công nghiệp rộng 5,8ha

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc thành lập Cụm công nghiệp Song Phượng tại xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội.

Cụm công nghiệp Song Phượng có diện tích khoảng 5,8ha, tập trung thu hút doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực chế biến lâm sản, thực phẩm… Các ngành nghề sản xuất, kinh doanh khác theo hướng công nghiệp sạch, phù hợp với Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp TP Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2030.

Việc xây dựng Cụm công nghiệp Song Phượng nhằm xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan khu vực, đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và môi trường theo quy định; ưu tiên phát triển mô hình cụm công nghiệp theo hướng hiện đại.

Quảng cáo

Đồng thời, phục vụ di dời, mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân trong xã Song Phượng và khu vực lân cận nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư, phát triển nghề, làng nghề ở địa phương.

Tổng mức vốn đầu tư của dự án Cụm công nghiệp Song Phượng khoảng 164,5 tỷ đồng, trong đó, vốn tự có của chủ đầu tư: 41,1 tỷ đồng (25%); Vốn huy động và vốn vay: 123,4 tỷ đồng (75%). Thời gian thực hiện dự án: Từ Quý III/2019 đến Quý III/2021.

Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP, ngày 25/5/2017, của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chỉ trong vòng 5 năm, Tập đoàn Bất động sản Vạn Phúc, chủ đầu tư Khu đô thị Vạn Phúc đã đổ nguồn lực đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng tạo nên chuyển mình phát triển thần tốc của khu đô thị này.

Thứ năm, 04/06/2020