Amazon

16:06, 30/06/2020

Amazon vẫn duy trì được vị thế là thương hiệu có giá trị nhất thế giới, với mức tăng gần 1/3 lên tới 415,9 tỷ USD so với năm ngoái.