Bamboo Airways

13:00, 02/02/2020

Tập đoàn FLC (mã: FLC) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2019 với tổng doanh thu đạt 19.495 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 679 tỷ đồng và tăng 45% so với năm trước.