cách mạng công nghiệp 4.0

06:33, 26/11/2020

Đa số đại biểu có mặt tại hội thảo “Lãnh đạo xuyên khủng hoảng” đều nhận định, chuyển đổi số là vấn đề căn bản để doanh nghiệp Việt có thể vững vàng vượt qua mọi khủng hoảng, tham gia sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cách mạng công nghiệp 4.0 trong mắt ai ?
07:30, 24/12/2018
Quốc Trương