cách mạng công nghiệp 4.0

06:54, 24/12/2019

Ngày 26/12, Hội thảo - Triển lãm khoa học với chủ đề “An toàn thông tin trong cách mạng công nghiệp 4.0” sẽ diễn ra tại Nhà khách Bộ Quốc Phòng - 266 Thụy Khuê, Hà Nội.

Cách mạng công nghiệp 4.0 trong mắt ai ?
07:30, 24/12/2018
Quốc Trương