CEO

15:45, 13/03/2019

Có thể nói, Shark Tank là một đấu trường ưa thích của nhiều startup Việt Nam khi muốn gọi vốn, tuy nhiên, cứ không phải các shark "gật đầu" là bạn sẽ ngay lập tức có tiền, mà còn rất nhiều thứ phức tạ

Audi chính thức bổ nhiệm CEO mới
13:55, 19/12/2018
Thanh Bút