Chiến tranh thương mại Mỹ Trung

14:00, 20/05/2020

Các chuyên gia cho biết, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã bước vào giai đoạn khởi đầu cho một cuộc Chiến tranh Lạnh mới trong “kỷ nguyên Covid-19”.