Chiến tranh thương mại Mỹ Trung

15:39, 07/09/2020

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang thảo luận về khả năng đưa SMIC - nhà sản xuất chất bán dẫn lớn nhất Trung Quốc vào danh sách đen thương mại của quốc gia này.