EVFTA

Thứ sáu lúc 06:59

Trong vòng một tháng kể từ ngày 1/8 đến 31 tháng 8 năm 2020, các tổ chức được ủy quyền đã cấp trên 7.200 bộ C/O mẫu EUR.1 với kim ngạch 277 triệu USD đi 28 nước EU.