facebook

15:44, 07/10/2020

Báo cáo của Uỷ ban tư pháo Hạ viện cũng đưa ra một số khuyến nghị nhằm hạn chế sự thống trị của các công ty lớn.