facebook

13:15, 14/02/2020

Nước Anh cho biết họ sẽ yêu cầu các công ty điều hành mạng xã hội như Facebook, Twitter và Snap phải chịu trách nhiệm trong việc kiểm soát ngăn chặn, loại bỏ các nội dung độc hại trên nền tảng của họ.