kiểm toán nhà nước

14:00, 11/01/2021

Vừa qua, Deloitte Việt Nam tổ chức “Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập - Dấu ấn tiên phong” tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Đây là dịp để Deloitte Việt Nam nhìn lại hành trình ba thập kỷ tiên phong từ những ngày đặt nền móng cho ngành kiểm toán độc lập năm 1991.