ngân hàng SCB

17:24, 07/12/2020

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, đặt mục tiêu chậm nhất năm 2025 chính thức niêm yết cổ phiếu SCB trên HOSE.

SCB hướng về miền trung thương yêu
14:32, 13/11/2020
Thanh Bút