ngân sách nhà nước

09:22, 04/11/2019

Bộ Tài chính vừa công bố “Báo cáo ngân sách dành cho công dân về Dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2020 trình Quốc hội”, trong đó chỉ rõ dự toán thu và dự toán chi NSNN năm 2020.

Quý I/2019, thu nội địa tăng hơn 13%
07:23, 08/04/2019
Ngọc Bích