sân bay

Thứ năm lúc 10:11

Cơ quan quản lý nhà nước cần cân nhắc, tính toán thật kỹ trong bài toán tổng thể hệ thống hàng không quốc gia để bảo đảm sự phát triển bền vững, tránh tình trạng đầu tư theo phong trào.