suy thoái kinh tế

14:37, 16/07/2020

Tỷ lệ thất nghiệp tại Úc trong tháng 6 đã tăng lên mức cao nhất trong 22 năm khi người lao động quay trở lại làm việc nhưng không thể tìm được việc làm.