Phó Thủ tướng yêu cầu giải quyết khiếu nại của 9 hộ dân liên quan đến dự án Xuân Phương Garden

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND TP Hà Nội xem xét, giải quyết khiếu nại của 9 hộ dân Tổ 4 Hòe Thị, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm liên quan đến việc thu hồi đất để giao cho doanh nghiệp thực hiện Dự án Xuân Phương Garden.

Phó Thủ tướng yêu cầu giải quyết khiếu nại của 9 hộ dân liên quan đến dự án Xuân Phương Garden

Trước đó, 9 hộ dân Tổ 4 Hòe Thị, phường Phương Canh đến Trụ sở Tiếp công dân Trung ương gửi đơn lên Thủ tướng Chính phủ khiếu nại UBND TP Hà Nội từ năm 2009 đến nay tiến hành nhiều thủ tục thu hồi đất của các hộ để giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án xây dựng nhà ở bán.

Đồng thời, các hộ phản ánh có nhiều vi phạm trong việc phê duyệt, điều chỉnh dự án, cho phép chuyển nhượng dự án nhiều lần, dự án xây dựng không đúng quy hoạch chi tiết được phê duyệt ban đầu.

Cụ thể, Dự án Xuân Phương Garden là một dự án thương mại, trước kia do Công ty CONINCO làm chủ đầu tư, sau đó Công ty này chuyển nhượng toàn bộ Dự án cho Công ty HUD 8.

Nhưng chủ đầu tư hiện nay lại là Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển nhà và đô thị Thịnh Phát Land.

Trong biên bản khi Công ty CONINCO họp với dân thể hiện đây là loại dự án không thuộc diện thu hồi đất do Nhà nước có quyết định thu hồi.

Nhưng theo thông báo số 104/TB-UBND ngày 26/1/2018 của UBND phường Phương Canh và danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đất nằm trong dự án Xuân Phương Garden thì lại lấy đất của dân giao cho doanh nghiệp chủ đầu tư dự án này với mức giá 2 triệu đồng/m2.

Việc làm của HĐND TP Hà Nội  khi đưa dự án trên vào Danh mục các dự án vốn ngoài ngân sách thu hồi đất năm 2018 theo nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 5/12/2017 là không đúng quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình  đề nghị HĐND TP Hà Nội giải quyết khiếu nại của 9 hộ dân và thông báo công khai kết quả giải quyết đến các hộ dân.

Yêu cầu UBND TP Hà Nội xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật đối với khiếu nại của 9 hộ dân liên quan đến việc thu hồi đất để giao cho doanh nghiệp thực hiện Dự án "Khu văn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng Xuân Phương Garden".

Báo cáo kết quả giải quyết lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/12/2018.

>> Chủ tịch TP Hà Nội khẳng định không thất thoát 3.900 tỷ đồng