Quý I/2018, nợ xấu OCB tăng mạnh

Kết thúc quý I/2018, nợ xấu tuyệt đối của OCB tăng mạnh lên 1.117 tỷ đồng, trong đó chủ yếu đến từ nợ nhóm 3, tỷ lệ nợ xấu đạt 2,13%.

Quý I/2018, nợ xấu OCB tăng mạnh

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018.

Theo đó, kết thúc quý I, thu nhập từ các hoạt động kinh doanh ngân hàng đạt 1.157 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ; chi phí hoạt động tăng 41,1% lên 398 tỷ đồng so với cùng kỳ; chi phí dự phòng đạt 140 tỷ đồng, tăng 89%.

Thu nhập lãi thuần của OCB đạt 775 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ; lãi từ dịch vụ cũng tăng trưởng 47,6% so với cùng kỳ, đạt 62 tỷ đồng; hoạt động từ chứng khoán đầu tư đem về khoản lãi đột biến, đạt 277 tỷ, cao hơn 5 lần so với quý 1 năm ngoái.

Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận trước thuế của OCB là 619 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. So với kế hoạch lãi trước thuế 2.000 tỷ trong năm nay, OCB đã hoàn thành được 31% kế hoạch năm.

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của ngân hàng là 77.628 tỷ đồng, giảm 7,9% so với thời điểm đầu năm; tăng trưởng tín dụng đạt 8,8% nâng dư nợ cho vay khách hàng lên 51.974 tỷ đồng. Huy động tiền gửi của khách hàng giảm nhẹ 0,3% xuống mức 53.047 tỷ đồng.

Năm 2018, ngân hàng tiếp tục có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 7.500 tỷ đồng. Phương án tăng vốn được chia làm 2 đợt phát hành cổ phần.

Đợt 1, OCB sẽ tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ lên 6.699 tỷ đồng. Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành 14,2% cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2017, tổng giá trị dự kiến là 695 tỷ đồng. Đồng thời, phát hành thêm 20,5% cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu với giá bằng mệnh giá (10.000 đồng/cp), tổng giá trị dự kiến là 1.004 tỷ đồng.

Đợt 2, tăng vốn điều lệ từ 6.699 tỷ đồng lên 7.500 tỷ đồng bằng phát hành riêng lẻ cho đối tượng chọn lọc. Trong đó đối tượng chọn lọc bên ngoài và cổ đông hiện hữu tham gia đợt phát hành riêng lẻ không bao gồm các Cổ đông sở hữu mức cổ phần trọng yếu, thành viên HĐQT, thành viên BKS và Tổng Giám đốc.

>> Vietcombank đã bán toàn bộ 6,67 triệu cổ phần OCB