Tín dụng tăng trưởng 18,71% trong năm 2016

Theo số liệu cập nhật của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến ngày 29/12/2016, tín dụng tăng 18,71% so với cuối năm 2015, hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tín dụng tăng trưởng 18,71% trong năm 2016

Báo cáo tại họp báo ngày 4/1, NHNN cho biết trong năm 2016, cơ quan này đã triển khai đồng bộ các giải pháp chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, đạt được các mục tiêu đề ra từ đầu năm.

Ông Nguyễn Đức Long, Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến ngày 29/12/2016, tổng phương tiện thanh toán tăng 17,88%, huy động vốn tăng 18,38% so với cuối năm 2015. Lạm phát cơ bản được kiểm soát ổn định và cả năm đạt 1,87% góp phần quan trọng trong việc kiểm soát lạm phát CPI cả năm đạt 4,74% đạt mục tiêu dưới 5% của Quốc hội đề ra.

Thanh khoản của hệ thống được đảm bảo và có dư thừa, thị trường liên ngân hàng hoạt động thông suốt.

Đáng chú ý, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đã cơ bản hoàn thành với mức tăng 18,71% so với cuối năm 2015. Trong đó, tín dụng VND tăng cao, còn tín dụng ngoại tệ tăng thấp, phù hợp với chủ trương chống đô la hóa của Chính phủ.

Về nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu được giữ ổn định ở mức dưới 3%. Đến 30/11/2016, tỷ lệ nợ xấu ước tính còn khoảng 2,46%. Trong 11 tháng, công ty VAMC đã thực hiện mua 839 khoản nợ, với tổng dư nợ gốc là 23.283 tỷ đồng, giá mua nợ là 22.483 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Hưng, Phó chánh Thanh tra giám sát, tỷ lệ nợ xấu giảm do hệ thống đã tập trung tất cả nguồn lực như bán tài sản đảm bảo để thu hồi nợ, trích lập dự phòng rủi ro... Các tổ chức tín dụng yếu kém về cơ bản được nhận diện trong năm 2016 và năm 2017 sẽ xử lý dứt điểm ngân hàng yếu kém.

Mặt bằng lãi suất huy động sau khi tăng 0,2-0,3%/năm trong 3 tháng đầu năm thì từ tháng 4/2016 đã có ổn định, đặc biệt giữa tháng 4 và từ cuối tháng 9/2016, một số TCTD đã giảm 0,3-0,5%/năm lãi suất huy động, giảm khoảng 0,5-1%/năm lãi suất cho vay đối với sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên. Lãi suất cho vay hiện phổ biến khoảng 6-9%/năm đối với kỳ hạn ngắn và 9-11%/năm đối với trung và dài hạn; khách hàng tốt, lãi suất cho vay ngắn hạn từ 4-5%/năm.

Bên cạnh đó, tỷ giá và thị trường ngoại hối diễn biến tương đối ổn định, trong đó, tỷ giá VND/USD tăng khoảng 1,1-1,2%, thanh khoản thị trường tốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ, kịp thời.

Năm qua, có nhiều sự kiện thế giới có tác động tới thị trường ngoại tệ như như sự kiện Brexit, kết quả bầu cử tổng thống Mỹ, Fed tăng lãi suất… Song tỷ giá được duy trì ở mức ổn định, hạn chế găm giữ ngoại tệ, nhanh chóng ổn định thị trường.

NHNN đã mua được lượng lớn ngoại tệ bổ sung dự trữ ngoại hối Nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết định hướng năm 2017, NHNN điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ phù hợp với diễn biến trên thị trường thế giới và trong nước để thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm bảo đảm ổn định các cân đối vĩ mô và kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý.

Kim Anh