5 tháng đầu năm 2018, gần 185 triệu USD đầu tư ra nước ngoài

Trong 5 tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã đầu tư sang 24 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, Lào là địa bàn dẫn đầu với 80,12 triệu USD. Tiếp theo là Campuchia, Cuba với tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước
5 tháng đầu năm 2018, gần 185 triệu USD đầu tư ra nước ngoài

Tin từ Bộ KH&ĐT cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2018, cả nước có 48 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam 144,7 triệu USD; có 14 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam tăng thêm gần 40 triệu USD. Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 184,69 triệu USD.

Lĩnh vực tài chính ngân hàng dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 105,77 triệu USD, chiếm 57,3%; lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đứng thứ hai và chiếm 13,7% tổng vốn đầu tư; nông, lâm nghiệp, thủy sản đứng thứ 3 với 21 triệu USD, chiếm 11,4% tổng vốn đầu tư; bán buôn, bán lẻ là lĩnh vực có nhiều dự án đầu tư ra nước ngoài nhất trong 5 tháng với 17 dự án.

Có thể bạn quan tâm