6 tháng đầu năm, Việt Nam ước tính xuất siêu 710 triệu USD

Theo tính toán của Tổng cục Thống kê, sơ bộ tháng 6 ước tính xuất siêu 276 triệu USD. Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 710 triệu USD.
6 tháng đầu năm, Việt Nam ước tính xuất siêu 710 triệu USD

Theo số liệu công bố, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá tháng 6/2022 ước đạt 32,37 tỷ USD; quý II/2022 ước đạt 97,6 tỷ USD; 6 tháng ước đạt 185,23 tỷ USD. Nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm nhiều nhất với 94%.

Về xuất khẩu hàng hóa tính riêng trong tháng 6/2022 ước đạt 32,65 tỷ USD, tăng 5,6% so với tháng trước; quý II/2022 ước đạt 96,8 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước và tăng 8,7% so với quý I/2022;

Cùng với đó, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ 6 tháng đầu năm ước đạt 4,3 tỷ USD, tăng 81,8% so với cùng kỳ năm 2021; kim ngạch nhập khẩu dịch vụ 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 12,3 tỷ USD, tăng 22,3%.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu, 6 tháng qua, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm nhiều nhất với 88,7%.

Về thị trường, trong nửa đầu năm, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 55,9 tỷ USD. 

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 61,3 tỷ USD.

Có thể bạn quan tâm