Agriseco mục tiêu lãi 69 tỷ đồng và gấp rút tái cấu trúc

Agriseco mục tiêu lãi 69 tỷ đồng và gấp rút tái cấu trúc

ĐHCĐ thường niên 2017 của CTCP chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agriseco (mã: AGR) đã thông qua mục tiêu năm nay có lãi 69 tỷ đồng và tái cơ cấu Agriseco giai đoạn 20

Agriseco đặt mục tiêu lãi 69 tỷ đồng năm 2017

Báo cáo kết quả kinh doanh 2016 cho thấy, công ty đã hoàn thành 3/5 chỉ tiêu đề ra gồm tổng doanh thu 135,4 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch; chi phí trước dự phòng được kiểm soát hiệu quả, lợi nhuận trước dự phòng 57,5 tỷ đồng, tăng 40,6 tỷ đồng và đạt 341% so với kế hoạch năm. Hai chỉ tiêu không hoàn thành là trích lập dự phòng và lợi nhuận trước thuế, trong đó, chi phí dự phòng trích vượt kế hoạch 187,5 tỷ đồng lên tới 423,3 tỷ đồng, khiến cho lợi nhuận trước thuế bị lỗ 365,8 tỷ đồng.

Giải thích về nguyên nhân thua lỗ, ban lãnh đạo AGR “đổ lỗi” cho việc phải trích lập dự phòng bổ sung 167,5 tỷ đồng đối với khoản đầu tư trái phiếu vào Vinashin theo quy định và yêu cầu của tổ chức kiểm toán.

Đồng thời, AGR phải trích lập thêm 28 tỷ đồng cho khoản vốn góp vào CTCP Quốc tế Nông Nghiệp Hoàng Anh Gia Lai (mã: HNG). Theo đó giá cổ phiếu HNG giảm mạnh ngoài dự báo xuống còn 6.200 đồng/CP thời điểm 31/12/2016.

Do nhiều khó khăn và tủi ro mà từ năm 2012, tài sản và doanh thu cũng như nhân sự của công ty bị sụt giảm mạnh. Do vậy, Agriseco phải gấp rút xây dựng phương án tái cơ cấu toàn diện đối với Agriseco giai đoạn 2016 - 2018.

Quảng cáo

Theo đó, có 8 giải pháp mà Công ty đề ra gồm: nâng cao năng lực và hoạt động quản trị điều hành; thu nợ tồn đọng, tái cơ cấu tài sản; tổ chức lại hoạt động kinh doanh; kiện toàn bộ máy tổ chức và nhân sự; tổ chức lại hoạt động của chi nhánh; nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, kiểm soát và quản trị rủi ro; nâng cấp, đầu tư công nghệ thông tin, đặc biệt là đáp ứng các yêu cầu đối với giao dịch T+0 và chứng khoán phái sinh trong thời gian tới; đẩy mạnh Marketing.

Phương án tái cơ cấu của Agriseco

Về kế hoạch 2017, công ty đặt mục tiêu thoát lỗ và đạt lợi nhuận trước thuế là 69 tỷ đồng (năm 2016 lỗ 365,8 tỷ đồng), doanh thu đạt 141 tỷ đồng, tăng 4,2% so với năm 2016.

Từ kỳ họp ngày 15-16/6/2017 của HĐQT đến ĐHĐCĐ thường niên 2017, Agriseco cũng thay đổi một loạt nhân sự lãnh đạo cấp cao. Cụ thể là: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT- thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Minh, miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Phan Văn Tuấn và bầu ông vào chức danh Chủ tich HĐQT. Bổ nhiệm bà Phạm Thị Hồng Thu làm thành viên HĐQT, bổ nhiệm ông Đinh Ngọc Phương chức danh Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT.

 Ngọc Diệp

>> Đại gia Việt đua nhau nới room ngoại 

Có thể bạn quan tâm

Vietnam Airlines chào bán 800 triệu cổ phiếu HVN theo tỷ lệ 56,4% với giá 10.000 đồng/cp chưa bằng một nửa giá thị trường, tuy nhiên thực tế bán được 796,1 triệu đơn vị.

Thứ bảy, 25/09/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia