Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kế hoạch hỗ trợ pháp lý nhằm giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kinh doanh có hiệu quả, phòng chống các rủi ro pháp lý, tăng cường năng lực cạnh tranh và nâng cao công tác quản lý của nhà nước.

Theo đó, kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gồm các nội dung chính: Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật; tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo kết quả công tác hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Kế hoạch được xây dựng nhằm mục đích triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.

Giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh kinh doanh có hiệu quả, phòng chống các rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh, góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp. Đồng thời, đảm bảo tính chủ động, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quảng cáo

Để thực hiện kế hoạch trên, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã giao Văn phòng UBND tỉnh cung cấp và đăng tải đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành và các văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh có nội dung liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cổng thông tin điện tử tỉnh và công báo của tỉnh.

Đồng thời, tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về pháp luật của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và chuyển thông tin đến các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực giải đáp pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực và đăng tải công khai các nội dung được giải đáp.

Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức thực hiện các nội dung của kế hoạch; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch.

Còn Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để đảm bảo thực hiện hoạt động quản lý nhà nước về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Kế hoạch này theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản có liên quan.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đề nghị Toà án nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh cung cấp các bản án, Quyết định của Tòa án liên quan đến doanh nghiệp được phép công khai mà UBND tỉnh là một bên có liên quan theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP để đăng tải trên cổng thông tin điện tử hoặc kết nối với cổng thông tin điện tử công khai các văn bản này.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Camera hiện trường đã ghi lại cảnh tượng chiếc xe tải bị lốc xoáy cuốn bay, lăn lóc như đồ chơi trên đường vào ngày 1/6 tại Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Thứ sáu, 02/06/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia