Bắc Giang điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Lan Mẫu

UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Lan Mẫu, huyện Lục Nam đến năm 2040.

Theo đó, khu đô thị Lan Mẫu được điều chỉnh quy mô dân số đồ án đến năm 2040 từ 16.000 người thành 22.500 người và điều chỉnh thời gian hoàn thành đồ án hoạch 60 ngày kể từ ngày nhiệm vụ điều chỉnh được phê duyệt.

Đô thị Lan Mẫu
Ảnh minh họa đô thị Lan Mẫu

Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040 (tỷ lệ 1/5.000) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 10/6/2021. Đến nay, đồ án quy hoạch đã được thông qua phiên họp UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy cơ bản nhất trí tại Thông báo số 917-TB/TU ngày 03/3/2022.

Quảng cáo

Ngày 24/5/2022, UBND huyện Lục Nam đã hoàn thiện đồ án theo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy và trình Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt tại Tờ trình số 145/TTrUBND về việc thẩm định, phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040 (tỷ lệ 1/5.000).

Ngày 24/8/2022, đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Lan Mẫu đã được Bộ Xây dựng cho ý kiến tại Công văn số 3760/BXD-QHKT. UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ thủ tục Quy hoạch chung xây dựng đô thị Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040 (tỷ lệ 1/5.000) theo quy định.

Tuy nhiên, theo quy định thời gian thực hiện đồ án đã hết; mặt khác, quy mô dân số dự báo theo nhiệm vụ được phê duyệt đến năm 2040 chưa phù hợp với định hướng phát triển thương mại dịch vụ và công nghiệp trên địa bàn.

Do vậy, UBND tỉnh Bắc Giang cho rằng việc điều chỉnh nhiệm vụ đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Lan Mẫu là cần thiết.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thời gian qua, thị trường bất động sản gặp phải rất nhiều khó khăn, về phía chính phủ đã có rất nhiều động thái nhằm hỗ trợ tháo gỡ nhưng vướng mắc cho thị trường này...

Thứ sáu, 03/02/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia